Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Platforma Edukacyjna

1.

Platforma zdalnego nauczania ma służyć uczniom w uczeniu się, zaś nauczycielom w nauczaniu. Mamy nadzieję, że platforma będzie pomocna i efektywnie wypełni przydzieloną jej funkcję.

  Platforma edukacyjna ma na celu ułatwienie szybkiego dostępu do profesjonalnych materiałów edukacyjnych oraz naukowych i skierowana jest do studentów, nauczycieli, metodyków, konsultantów, edukatorów, pracowników naukowych, z założeniem poszanowania praw autorskich.


  http://www.eduskrypt.pl/

 

2.


Twórczy Nauczyciel - Twórcza Edukacja" to ogólnopolski program realizowany przez platformę eduskrypt.pl, skierowany do wszystkich czynnych zawodowo nauczycieli różnych etapów kształcenia i wychowania. Nie ma tu znaczenia staż pracy, czy stopień awansu zawodowego. Głównym wyznacznikiem jest chęć podzielenia się swoimi umiejętnościami dydaktycznymi oraz pedagogicznymi. W Programie  stawiamy  na pomysłowych, niekonwencjonalnych i innowacyjnych nauczycieli, którzy są zainteresowani dalszym rozwojem własnego warsztatu pracy. 

 

 http://www.eduskrypt.pl/strona-tn_oprogramie.html

 

3.


Platforma Edukacyjna Akademii Dialogu

 

Zachęcam do zapoznania się z instrukcją prezentującą w jaki sposób zarejestrować się na Platformie Edukacyjnej Akademii Dialogu oraz jak zapisać się na kurs.


 http://pe.akademiadialogu.pl/

 

4.

Nadszedł czas, by zacząć wykorzystywać sposoby współpracy, komunikacji i uczenia się społeczeństwa informacyjnego. Platforma edukacyjna Fronter to nowoczesne narzędzie informatyczne doskonale odpowiadające na potrzeby współczesnego szkolnictwa. Pozwala ono zapobiec dalszemu pogłębianiu się przepaści pomiędzy oczekiwaniami młodzieży, stosującej nowoczesne technologie, a obecnie funkcjonującymi standardami formalnej edukacji.

Istnieje jednak szereg pytań, które zadają sobie dyrektorzy szkół i nauczyciele. Jakie metody wybrać? Jak je wdrożyć? Ile to będzie wymagało pracy? I czy się sprawdzi? W pełni rozumiemy te wątpliwości i wychodzimy im naprzeciw, oferując pakiet startowy.

http://www.vulcan.edu.pl/fronter/index.html


5.


Internetowe Centrum
Zasobów Edukacyjnych MEN

Scholaris, czyli Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej, to dostępny
publicznie i bezpłatny portal zawierający największą bazę pomocy dydaktycznych, zasobów multimedialnych oraz informacji
dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Portal Scholaris jest własnością Ministerstwa Edukacji Narodowej, a od końca 2005 roku współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Misją portalu Scholaris jest zwiększanie efektywności edukacji poprzez zastosowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych.

BIBLIOTEKA ZASOBÓW EDUKACYJNYCH

Biblioteka zasobów multimedialnych to miejsce, w którym znajdziemy wiele zasobów edukacyjnych - symulacje
zjawisk i procesów, filmy wideo, animacje, zdjęcia, ilustracje i inne. Dzięki oferowanym zasobom uczeń czynnie
zdobywa wiedzę, obserwując procesy i zjawiska często niemożliwe do przeprowadzenia podczas lekcji w szkole.
W celu łatwiejszego odnajdywania interesujących nas zasobów multimedialnych są one sklasyfikowane głównie ze względu na przedmiot nauczania, etap edukacyjny oraz typ zasobu.

http://www.scholaris.pl/cms/

 

 

6. eLearning - nowe możliwości 

 

Co to jest eLearning?

Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dletego przyjęło nazywać się tę formę nauki "distance learning" (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. 

 

Zalety eLearningu

 • Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne...dalsze informacje na stronie podanej niżej

  http://www.learning.pl/elearning/index.html


   Wybrane strony internetowe z publikacjami dla nauczycieli

 •               http://www.nowaera.pl/pomoce-dydaktyczne/publikacje-nauczycieli.html

                http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0792

                http://www.edukator.org.pl/publikacje10.html

                http://www.edukacja.edux.pl/

                http://www.interklasa.pl/portal/index/stronymainSP=katalog&mainSRV=interklasa&methid=683869642&page=list&folder_id=-1

                http://www.nauczyciele.mom.pl/publikacje.html

                http://www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela

                http://szkola.net/awans/ 

               

                 OFICYNA DO AWANSU:

                http://www.publikacjeedukacyjne.pl/

   

               

    

   

  serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie