Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

ZAJĘCIA UDZIELANE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICNEJ

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Budynek, sala

Dzień 

Godz.   

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE KLASY 1-3 

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze klasy 2 

Izabela Grzech Sala 116Piątek8.55-9.40

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze klasy 3 a, c

Małgorzata Kozioł   Sala 110Czwartek12.35.- 13.20

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze klasy 3 d

Małgorzata Kozioł   Sala 110Poniedziałek13.30. - 14.15

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE KLASY 1-3

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne klasy 2

Izabela Grzech Sala 202Czwartek10.45-11.30

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne klasy 3a

Barbara Wiatrowicz Mały budynek Środa 11.40 - 12.25

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 3c

Barbara WiatrowiczSala 110Środa 12.35-13.20

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne klasy 3d

Barbara Wiatrowicz

Mały budynek 

Poniedziałek 

11.40-12.25

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4-8

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 4 

Małgorzata Graban Sala 10Poniedziałek13.30-14.15

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 5 

Ewelina Abel-Milanicz Sala 8Poniedziałek8:00-8:45

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 6

Anna Denisiak Sala 105Środa 13.30-14.15

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 7 

Anna Denisiak 

Sala 105 Środa 14.25–15.10

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 8 

Klaudia Dominiak 

Sala 117

Poniedziałek 

 15.15- 16.00

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KL. 4-8

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 4

Julia Wójcik 

Sala206

Wtorek

13:30-14:15

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 5

Julia Wójcik 

Sala206

Czwartek

8:00-8:45

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 6

Julia Wójcik 

Sala 206

Wtorek

14:25-15:10

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 7

Marzena Rudzka-Kupczyńska 

Duży budynek, sala 205

Wtorek

14.25-15.10

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 8

Violetta Gachowska 

Duzy budynek,

Sala 218

Wtorek

15:15-16:00

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z J. ANGIELKSIEGO 

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 

Alina Kozubska 

Duży budynek, sala 106

Czwartek

14.25-15.10

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE KLASY 4-8

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 4

Barbara Wiatrowicz

Sala 109

Środa

13.30-14.15

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 5 b

Aneta Czapska 

Sala 105

Czwartek

14.25-15.10

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 5 c i 5 a

Aneta Czapska 

Sala 105

Wtorek

13.30-14.15

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 6a,b

Aneta Czapska 

Sala 117

Środa

14.25-15.10

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 6b

Aneta Czapska 

Sala 105

Wtorek

14.25-15.10

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 6c,d

Marzena Rudzka-Kupczyńska 

Duży budynek, sala 205

Wtorek 

13.30-14.15

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 7

Marzena Rudzka-Kupczyńska

Duży budynek, sala 205

Poniedziałek

14.25-15.10

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 8a,b

Violetta Gachowska 

Duży budynek,

Sala 218

Poniedziałek

15:15-16:00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 8c

Violetta Gachowska 

Duzy budynek

Czwartek

14:25-15:10

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Rewalidacja 

Kl. 2b 

Katarzyna Humecka 

wg dostępności

Poniedziałek

9.50-10.35

Wtorek

10.45-11.30

Rewalidacja 

Kl. 4A

 

Katarzyna Humecka 

wg dostępności

Czwartek

8.00-8.45

Piątek

8.55- 9.40

Rewalidacja 

Kl. 7D

 

Katarzyna Humecka

Sala 16

Środa

14.25-15.10

Piątek

8.00-8.45

Rewalidacja 

Kl. 2c

Izabela Grzech 

Mały budynek s.101

Poniedziałek

10.45- 11.30

Środa

10.45-11.30

Arteterapia

Marzena Kazieczko-Korba

Sala nr 16

Piątek

13.30 - 14.15

Zaj. logopedyczne 

 

Agnieszka Barszczyk 

 

Gr. 1, s. 110

Poniedziałek

11:40 – 12:25

Gr. 2, s. 16

Poniedziałek

14:25 – 15:10

Gr. 3, s. 202

Wtorek

11:40 – 12:25

Gr. 4, s. 16

Środa

12:35 – 13:20

Gr. 5, mała świetlica

Piątek

9:50 – 10:35

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 2

Aleksandra Mazurkiewicz

 

Aleksandra Mazurkiewicz

 

Marzena Wasilewska

Sala nr 17 

Czwartek   

10:45-11:30

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 3

Sala 110

Poniedziałek 

12.35-13.20

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 4

Sala 16

Wtorek

14:30-15:15

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 5 

Marzena Wasilewska 

Sala 16

Poniedziałek

13:30-14:15

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 6

Sala 109

Poniedziałek

15:20-16:05

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 7

Sala 16

Czwartek 

16:15-17:00

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 8

Sala 16

Czwartek

15:20-16:05

 

 

Zajęcia z języka polskiego jako obcego 

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Budynek, sala

Dzień

Godz. 

Zajęcia z języka polskiego jako obcego  klasy 1-5

Ewelina Abel-Milanicz 

 

Sala 8

poniedziałek

13:30-14:15

14:25-15:10

Sala 8

wtorek

12:35:13:20

Sala 8

środa

12:35:13:20

 

Sala 8

czwartek

12:35:13:20

 

Zajęcia z języka polskiego jako obcego klasy 6-8 

Beata Wawrzeńczyk  

biblioteka

poniedziałek

11.40-12,.25

Sala 219

poniedziałek

13.30-14.15

Sala 219

poniedziałek

14.25-15.10

Sala 219

wtorek

14.25-15.10

Sala 219

piątek

13.30 -14.15

 

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

ZAJĘCIA UDZIELANE W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICNEJ

(20.03.2023 r.)

 

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Budynek, sala

Dzień  

Godz. Lekcyjna 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE KLASY 1-3 

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze klasy 2 

Małgorzata Kozioł 

Kilińskiego 23

Sala 16

Wtorek 

3 lekcja 

(9.50-10.35)

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze klasy 3 

Malwina Stal  

Kilińskiego 23

Sala 5

Czwartek 

 

5 lekcja 

(11.40-12.25)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE KLASY 1-3

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne klasy 1

Barbara Wiatrowicz   Kilińskiego 23, sala 5Wtorek

5 lekcja 

(11.40-12.25)

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne klasy 2 a

Barbara Wiatrowicz   Kilińskiego 23, sala 15Piątek 

4 lekcja 

(10.35-11.35)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 2 c,d

Barbara Wiatrowicz   

Kilińskiego 23 

Sala 15

Poniedziałek  

4 lekcja 

(10.35-11.35)

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne klasy 3

Barbara Wiatrowicz 

Kilińskiego 23 

sala 10

Poniedziałek 

5 lekcja 

(11.40-12.25)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4-8

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 4 

Ewelina Abel-Milanicz 

Kilińskiego 23

Sala 8

Wtorek  

1 lekcja 

(8.00-8.45)

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 5 

Klaudia Dominiak 

Kilińskiego 23

Sala 219

Czwartek 

 

8 lekcja 

(14.15-15.10)

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 6

Anna Denisiak Kilińskiego 23, sala 105

Środa  

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 7 

Aneta Czapska 

 

Konarskiego 4

Sala nr 18 

Piątek 

 

8 lekcja 

(14.25-15.10)

Zaj. dydaktyczno– wyrównawcze z j. polskiego dla klas 8 

Małgorzata Graban 

Konarskiego 4

Sala nr 12

Poniedziałek 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KL. 4-8

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 4

Szczypińska 

Alicja 

Kilińskiego 23

Sala 206 

Piątek 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 5

Marzena Rudzka-Kupczyńska 

Kilińskiego 23

sala 205

Wtorek 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 6

Marzena Rudzka-Kupczyńska

Kilińskiego 23 

Sala 205 

Poniedziałek 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 7

Violetta Gachowska 

Konarskiego 4

Sala 28 

Poniedziałek 

 

9 lekcja 

(15.20-16.05)

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 8

Violetta Gachowska 

Konarskiego 4 

Sala 28

Czwartek 

8 lekcja 

(14.25-15.10)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE KLASY 4-8

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 4

Marzena Rudzka-Kupczyńska 

Kilińskiego 23

Sala 205 

Czwartek

 

1 lekcja 

(8.00-8.45)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 5 B

Izabela Wiśniewska  

Kilińskiego 23

Sala 104

Poniedziałek 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 5 C

Izabela Wiśniewska  

Kilińskiego 23

Sala 104

Czwartek 

 

8 lekcja 

(14.25-15.10)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 5 D

Izabela Wiśniewska  

Kilińskiego 23

Sala 104

Piątek 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 6

Marzena Rudzka-Kupczyńska

Kilińskiego 23

Sala 205

Środa 

7 lekcja 

(13.30 – 14.15)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 7 

Violetta Gachowska 

Konarskiego 4

Sala 28

Poniedziałek 

8 lekcja 

(14.25-15.10)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas 8

Violetta Gachowska

Konarskiego 4

Sala 28

Poniedziałek 

8 lekcja 

(14.25-15.10)

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Rewalidacja 

Kl. I B 

Katarzyna Humecka 

Kilińskiego 23, 

Sala 10 lub 107

Poniedziałek 

 

6 lekcja 

(12.35-13.20)

Czwartek

6 lekcja 

(12.35-13.20)

Rewalidacja 

Kl. III A

 

Katarzyna Humecka 

Kilińskiego 23, 

Sala 10 lub 107

Środa 

 

5 lekcja 

(11.40-12.25)

Czwartek

5 lekcja 

(11.40-12.25)

Rewalidacja 

Kl. III C

 

Katarzyna Humecka

Kilińskiego 23, 

Sala 10 

(wg dostępności)

Wtorek 

 

6 lekcja 

(12.35-13.20)

Środa 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Rewalidacja 

Kl. I C

Małgorzata Kozioł 

Kilińskiego 23, 

Mały budynek

Środa 

8 lekcja 

(14.20-15.20)

Piątek 

4 lekcja 

(10.35-11.35)

Rewalidacja 

Kl. VI B

 

Anna Jankowska  

Kilińskiego 23, 

Sala 17

Wtorek  

7 lekcja 

(13.30-14.30)

Czwartek

4 lekcja 

(10.35-11.30)

Rewalidacja 

Kl. VI D

 

Anna Jankowska  

Kilińskiego 23, 

Sala 17

Poniedziałek 

1 lekcja 

(7.30-8.30)

Czwartek

1 lekcja 

(7.30-8.30)

Zaj. logopedyczne 

 

Agnieszka Barszczyk 

 

Kilińskiego 23

sala 7

Poniedziałek 

5 lekcja 

(11.40-12.25)

Kilińskiego 23

sala 7

Wtorek 

 

4 lekcja 

(10.45-11.30)

Kilińskiego 23

sala 7

Środa 

2 lekcja 

(8.55-9.40)

Kilińskiego 23

sala 7

Czwartek 

5 lekcja 

(11.40-12.25)

Kilińskiego 23

sala 6

Piątek 

6 lekcja 

(12.35-13.20)

Kilińskiego 23

sala 6

Piątek  

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 1

 

Anna Jankowska

 

Kilińskiego 23 

Sala 7

 

Piątek 

6 lekcja 
(12:35-13:20

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 2

Kilińskiego 23 

Czwartek 

3 lekcja 

(9.50-10.35)

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 3

Kilińskiego 23 

Sala 7 

Piątek 

6 lekcja 

(12.35 – 13.20)

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 4

Kilińskiego 23 

Sala 7 

Środa 

7 lekcja 

(13.30 – 14.15)

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 5 

Marzena Wasilewska 

Kilińskiego 23 

Sala 7 

Poniedziałek 

8 lekcja (14.25-15.10)

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 6

Kilińskiego 23 

Sala 7 

Wtorek 

8 lekcja 

(14.25-15.10)

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 7

Konarskiego 4

Sala Tutoringu 

Czwartek 

16.15 – 17.00

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne klasy 8

Konarskiego 4

Sala Tutoringu

Czwartek 

9 lekcja 

(15.20 – 16.05)

Arteterapia/ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego klasa 5B

Marzena Kazieczko-Korba

Kilińskiego 23 

Sala 16

Środa

9 lekcja 

(15.20-16.05)

 

 

Zajęcia z języka polskiego jako obcego 

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Budynek, sala

Dzień

Godz. lekcyjna

Zajęcia z języka polskiego jako obcego  klasy 1-3

Agnieszka Barszczyk

 

Kilińskiego 23, 

Sala 6

Wtorek 

 

5 lekcja

(11.40-12.25)

Kilińskiego 23, 

Sala 7

Czwartek 

6 lekcja 

(12.25-13.20)

Kilińskiego 23, 

Sala 7

Piątek

2 lekcja 

(8.55-9.40)

Zajęcia z języka polskiego jako obcego klasy 4-6

Ewelina Abel – Milanicz 

Kilińskiego 23 

Sala 8

Poniedziałek 

 

1 lekcja 

(8.00-8.45)

Kilińskiego 23 

Sala 8

Wtorek 

4 lekcja 

(10.35-11.30)

Kilińskiego 23 

Sala 8

Środa

4 lekcja 

(10:45-11:30)

Kilińskiego 23 

Sala 8

Czwartek 

1 lekcja 

(8.00-8.45)

Zajęcia z języka polskiego jako obcego klasy 7-8

Beata Wawrzeńczyk 

Konarskiego 4

Sala 18

Poniedziałek 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Konarskiego 4

Sala 18

Wtorek 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Konarskiego 4

Sala 18

Środa 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Konarskiego 4

Sala 18

Czwartek 

 

7 lekcja 

(13.30-14.15)

Konarskiego 4

Sala 13

Piątek  

7 lekcja 

(13.30-14.15)

 

ROK SZKOLNY 2021/22
 

Zajęcia w ramach udzielania ppp- budynek przy ul. Kilińskiego

Klasy 1-3

l.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godzina od-do

Sala

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia logopedyczne- kl.3bponiedziałek12.35-13.20s. 107A. Barszczyk

2.

Zajęcia logopedyczne- kl.3cczwartek11.40-12.25s.107A. Barszczyk

3.

Zajęcia logopedyczne- kl.2a,2bpiątek14.25-15.10s.6A. Barszczyk

4.


 

5. 

Zajęcia rewalidacyjne


 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy 2


 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy 3


 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasy 2


 


 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - klasy 3

poniedziałek

czwartek


 

wtorek


 


 


 

piątek


 


 

poniedziałek 


 

wtorek


 

środa

9.30-10.30

9.30-10.30


 

09.50-10.35


 


 


 

11.40-12.25


 


 

9.50-10.30


 

10.45-10.35


 


 

12.35-13.20

Gabinet psychologa


 

s.107


 


 


 

s.107


 


 

s.107 lub 6


 

s.107


 

s. 109

A. Jankowska


 


 

M. Pura


 


 


 

M.Pura


 


 

Natalia Halikowska


 


 


 

Natalia Halikowska 

 

Klasy 4-6

l.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godzina od-do

Sala

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia rewalidacyjnepiątek13.30-14.30Gabinet psychologaA. Jankowska

2.

Trening Umiejętności Społecznychwtorek14.25-15.10s.107A. Jankowska

3.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- j. polski dla klas 4wtorek13.30- 14.15s. 219M. Graban

4.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- j. polski dla klas 6środa14.25-15.10s.105A. Czapska

5.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka dla klas 4wtorek14.25-15.10s.208I. Majerowska

6.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka dla klas 5środa13.30-14.15s. 218P. Kulczyc

7.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- j. polski dla klas 5czwartek13.30-14.15s.218B. Wawrzeńczyk

8.


 


 


 

9.


 


 


 

10.


 


 

11.


 


 


 

12.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka dla klas 6


 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy 4


 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - klasy 4


 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy 1


 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - klasy 4

poniedziałek


 


 


 


 

poniedziałek


 


 

poniedziałek


 


 

wtorek


 


 


 

czwartek

14.25-15.10


 


 


 


 

12.35-13.20


 


 

8.00-08.45


 


 

13.30-14.15


 


 


 

12.35-13.20

s. 218


 


 


 


 

s.107


 


 

s.106


 


 

s.107


 


 


 

s.107

V. Gachowska


 


 


 


 

M.Pura


 


 

Justyna Dziubak -Sobiechowska


 


 

M. Pura


 


 

 

M.Pura


 


 


  

Zajęcia w ramach udzielania ppp- budynek przy ul. Konarskiego

Klasy 7-8

l.p.

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godzina od-do

Sala

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia rewalidacyjne

poniedziałek

 

środa

 

czwartek

14.30-15.30

 

13.30-14.30

 

14.30-16.30

s.17/ ul. Kilińskiego

 

gabinet pedagoga

 

s.17/ ul. Kilińskiego

 

M. Pura
2.Trening Umiejętności Społecznychśroda15.20- 16.05TutorniaA. Jankowska
3.Trening Umiejętności Społecznychwtorek15.20-16.05TutorniaA. Jankowska
4.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka dla klas 8poniedziałek14.25-15.10s.18M. Rudzka- Kupczyńska
5.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- j. polski dla klas 8wtorek14.25-15.10s.18K. Dominiak
6.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka dla klas 7piątek14.25-15.10s.22P. Kulczyc
7.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- j. polski dla klas 7wtorek14.25-15.10s.12M. Graban

 


 

rok szkolny 2020/21
 

Formy pomocy pp


 

1Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 6poniedziałek13.30-14.15s.219M. Graban
2Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas 6środa14.25-15.10s.210A. Szczypińska
3Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 5piątek13.30-14.15s.105A. Czapska
4Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 5wtorek8.00-8.45s.218V. Gachowska
5Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 8wtorek14.25-15.10s.12 ul.KonarskiegoB.Słotwińska
6Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 7czwartek14.25-15.10

s.28

ul.Konarskiego

M. Rudzka-Kupczyńska
7Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 8poniedziałek14.25-15.10

s.23

ul.Konarskiego

V. Gachowska
8Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla klas 7środa14.25-15.10

s.18

ul.Konarskiego

K. Dominiak

 

 

Zajęcia  specjalistyczne  
 


 

L.p.Nazwa zajęćDzień tygodniaGodzina od-do

Miejsce

(nr sali)

Nauczyciel prowadzący
1.Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

 

czwartek

11.40-12.25

 

11.40-12.25

s.4

ul. Kilińskiego

s.4

A. Barszczyk
2.Zajęcia rewalidacyjne

środa

 

czwartek

 

 

czwartek

piątek

11.30-12.30

 

14.30-15.30

11.40-12.25

Gabinet pedagoga

ul. Konarskiego

 

pokój na parterze mały bud.

M. Pura

 

 

 

 

p. Humecka

3Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas 3piątek11.40-12.25

s.4

ul. Kilińskiego

M. Pura
4.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas 5-6poniedziałek14.25-15.10

s.106

ul. Kilińskiego

A. Jankowska
5.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas 7-8piątek14.25-15.10

s.12

ul. Konarskiego

A. Jankowska
6.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl.I-III

wtorek

środa

11.45-12.30

11.45-12.30

s.109

ul. Kilińskiego

N. Halikowska


 

zajęcia specjalistyczne w roku szkolnym

2019/2020


 

 

l.p.Nazwa zajęćDzień tygodnia

Godz.

od-do

Miejsce (sala, ulica)Nauczyciel prowadzący
1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIIIponiedziałek

14.25-

15.10

s.13

ul. Konarskiego

Marzena Rudzka- Kupczyńska
2.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas VIponiedziałek

13.30-

14.25

s.205

ul. Kilińskiego

Marzena Rudzka- Kupczyńska
3.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla klas VIIponiedziałek

14.25-

15.10

s. 23

ul. Konarskiego

Violetta Gachowska
4.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla kl. Vśroda

13.35-

14.20

s.219

ul. Kilińskiego

Małgorzata Graban
5.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego dla kl. VIIIwtorek

14.25-

15.10

s.12

ul. Konarskiego

Beata Wawrzeńczyk
6.Zajęcia rewalidacyjneśroda

11.40-

13.40

s.4

ul. Kilińskiego

Karolina Socha
7.Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

 

wtorek

12.40-13.25

9.50-10.35

s. 4

ul. Kilińskiego

Agnieszka Barszczyk
8.Zajęcia rewalidacyjneczwartek

12.40-

13.25

gabinet pedagoga

ul. Konarskiego

Maria Pura
9.Zajęcia rewalidacyjnepiątek

13.30-

14.30

gabinet pedagoga

ul. Kilińskiego

Maria Pura
10.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl. Vponiedziałek12.40-13.25

s.218

ul. Kilińskiego

Alicja Szczypińska
12.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIIwtorek

14.30-

15.15

s.12

ul. Konarskiego

Barbara Słotwińska
13.Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl.II

poniedziałek

 

9.00-

9.45

s.4

ul. Kilińskiego

Natalia Halikowska
14.Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl.IIIpiątek11.45-12.30

s.4

ul. Kilińskiego

Grażyna Kośnik
15.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego dla klas VIśroda

12.40-

13.25

s.105

ul. Kilińskiego

Klaudia Dominiak


 


 

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie

rok szkolny 2018/2019


 

Zajęcia specjalistyczne

 

Lp.Nazwa zajęćDzień tygodniaGodzina od-doMiejsceNauczyciel prowadzący
1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

środa    kl III

piątek  kl II

11.45-12.30

9.50-10.35

s.4

s.4

B. Wiatrowicz
2.Zajęcia rewalidacyjne

poniedziałek

wtorek

10.50-11.35

8.00- 8.45

s. 4T. Halikowska
3.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneśroda12.30– 13.25s. 4T. Halikowska
4.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczeczwartek10.50-11.35s.6A. Gac
5.Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

środa

czwartek

12.40- 13.25

11.45- 12.30

9.50-10.35

s.4

s.4

s. 4

A. Barszczyk
6.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawczewtorek12.40-13.25s. 109 mały budynekM. Kazieczko
7.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawczepiątek12.40- 13.25s. 105K. Dominiak
8.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas IVponiedziałek12.40-13.25s.218A. Szczypińska
9.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klasy 5c, 5dpiątek12.40-13.25s.205P. Kulczyc
10.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIII z  j. polskiegoponiedziałek14.30-15.15

s.23

ul. Konarskiego

B. Wawrzeńczyk
11.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIII z matematykiśroda14.30-15.15

s.2

ul. Konarskiego

V. Gachowska
12.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VIII z j. angielskiegopiątek14.20-15.05

s.8

ul. Konarskiego

S. Kaszowska
13.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VII i VIII z fizykiczwartek14.20-15.05

s.31

ul. Konarskiego

I. Majerowska
14.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VII z j. polskiegoponiedziałek14.20-15.05

s.18

ul. Konarskiego

M. Graban
15.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas VII z matematykiwtorek14.20-15.05

s.30

ul. Konarskiego

M. Rudzka- Kupczyńska
16.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 

poniedziałek12.30-13.30

s.107

mały budynek

N.  Halikowska
17.

Nauka j. polskiego dla ucznia obcokrajowca

 

piątek9.50-10.35.s. 4 SP-4A. Mazurkiewicz

18.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. IIIwtorek12.4-13.25s.4 SP-4K. Socha
19.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl. Iczwartek11.45.-12.30s. 4 SP-4G. Kośnik
20.Zajęcia z psychologiemśroda14.40 – 16.00 (naprzemiennie  co 2 tygodnie kl. I-III i IV-VI)s. 4 SP4A. Jankowska
21.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

poniedziałek – kl. III

poniedziałek – kl. VI

czwartek – kl. IV i V

środa – kl. II

piątek – kl. I

 

12.40

 

13.35

 

14.40

8.55

12.40

s. 4 SP-4 lub gabinet pedagogaD. Korzan
22.Zajęcia wspierające rozwój (indywidualne)

poniedziałek – kl. IIb

wtorek – kl. IIIc

środa – kl. Id

czwartek: kl. IIIb,

Ib

piątek – kl. IIc

 

9.00 – 10.45

 

14.00. – 15.30.

 

12.40. – 13.20.

 

8.00. – 8.45.

12.00. – 12.45

 

9.15. – 10.00.

gabinet pedagoga

 

świetlica

gabinet pedagoga

gabinet pedagoga

świetlica

gabinet pedagoga

M. Pura

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487). szczegółowo określa możliwy zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej i formy jej udzielania. Należy zwrócić uwagę na wymiar godzinowy przewidziany w założeniach oraz dopuszczalna liczbę uczniów w grupie zajęć specjalistycznych.

 

Formy pomocy w naszej szkole:


 

zajęcia rozwijające uzdolnienia 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

zajęcia logopedyczne 

zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

zajęcia profilaktyczne

indywidualne nauczanie

indywidualny program nauczania przedmiotu dla ucznia zdolnego

gimnastyka korekcyjna

warsztaty integracyjne dla klas młodszych


 

Inne formy: 

porady i konsultacje dla uczniów 

porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców 

porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

  • stypendia


 

 

Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Sprawny uczeń"

2014/2015


 


 


 

Warunkiem otrzymania stypendium jest:
 

posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze na dzień złożenia wniosku i podpisania umowy

pochodzić z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 złotych netto

złożyć wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń" w wyznaczonym terminie.


 


 

Na co można uzyskać stypendium:

( termin wydatkowania w okresie: 1 września 2014r- 31 sierpnia 2015r)

zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej ( w tym wakacyjne obozy i kolonie),

koszty związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,

dojazd do szkoły.


 


 

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium oraz tryb postępowania w tych sprawach zamieszczone są na stronie internetowej : www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl


 

W szkole informacji udzieli pedagog szkolny.


 


 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii, 

liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów, 

zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, 

godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć, 

w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy, 

w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.   


 

Zajęcia logopedyczne:

przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę, 

liczba biorących udział w tych zajęciach nie może przekroczyć 4 uczniów, 

zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu logopedii, 

godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.


 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne:

przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi, mających problemy szkolne związane z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydaktycznym oraz agresywnością, 

liczba uczestników nie może przekroczyć 10 uczniów, 

zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści mający kwalifikacje z zakresu socjoterapii, terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, 

godzina zajęć trwa 60 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.


 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Organizuje się je dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w opanowaniu wiedzy z zakresu podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.


 


 

 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:

przeznaczone są dla uczniów objętych w przedszkolu, szkole lub placówce pomocą 

 psychologiczno-pedagogiczną ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 

liczba uczestników zajęć nie jest prawnie określona, 

godzina zajęć trwa 60 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć, 

zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 
 

 


 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 


 

 


 


 


 


 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie