Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
 

Indywidualny plan rozwoju

Planowanie rozwoju osobistego (ang. PDP, czyli personal development plan) jest procesem tworzenia planu działania w oparciu o świadomość, wartości, refleksje, cele własnego rozwoju w kontekście edukacji, relacji międzyludzkich lub samodoskonalenia, a w przyszłości kariery zawodowej.

PDP, zwany także indywidualnym planem rozwoju (ang. IDP, czyli individual development plan), zwykle zawiera oświadczenie o swoich aspiracjach, mocnych stronach i zaletach, posiadanych kompetencjach, dotychczasowej edukacji. Poza tym znajdują się tutaj także etapy ukazujące, w jaki sposób Plan ma zostać zrealizowany.

Osobisty plan rozwoju może również zawierać mniej lub bardziej szczegółowe priorytety dotyczące np. edukacji czy ogólnie pojętego stylu życia. Nie może tutaj zabraknąć rozsądnej analizy szans i zagrożeń oraz planów alternatywnych (Plan B).

Można utworzyć portfolio, które zawiera listę posiadanych umiejętności. Wykorzystanie PDP w edukacji może pomagać w tworzeniu własnej ścieżki rozwoju, co jest szczególnie ważne dla osób wybitnie uzdolnionych. Dzięki temu już od najmłodszych lat człowiek może skuteczniej zarządzać swoimi "wewnętrznymi" zasobami.

Można zadać pytanie uczniowi: Gdzie widzi siebie za pięć/ dziesięć lat?" Osoba, która nie ma przygotowanego chociażby w zarysie własnego planu rozwoju, może mieć trudności z udzieleniem odpowiedzi.

Indywidualny plan rozwoju - etapy

  1. Ustal swój cel lub kierunek działania.
  2. Dokonaj identyfikacji potrzeb związanych z rozwojem (np. konieczne narzędzia, umiejętności).
  3. Określ dostępne możliwości kształcenia potrzebnego do realizacji celów.
  4. Sformułuj konkretny plan działania.
  5. Sukcesywnie realizuj kolejne zadania znajdujące się w twoim planie działania.
  6. Zapisuj rezultaty i poszczególne osiągnięcia - musisz być w pełni świadomy postępów.
  7. Oceniaj i przeglądaj na bieżąco wszystkie sukcesy - zarówno mniejsze, jak i większe.

Czy indywidualny plan rozwoju jest potrzebny?

Czy kiedykolwiek wybrałbyś się w podróż (np. na wakacje) bez wcześniejszego planowania? Zawsze jest potrzebny choćby minimalny plan. Bez niego trudno o zadowolenie z wyjazdu. Nie jest łatwo w pełni cieszyć się podróżą, jeśli ciągle trzeba myśleć o tym, gdzie spać, co i gdzie jeść, jakie miejsca zwiedzić. O wiele prościej wszystko się odbywa, jeśli wcześniej poświęcisz czas na zaplanowanie podróży.

Im bardziej szczegółowy plan, tym łatwiej się go realizuje.

To samo dotyczy rozwoju osobistego. Wielu ludzi po prostu żyje z dnia na
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie