Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Innowacyjna metoda pracy indywidualnej bez nastawienia na efekt tylko na proces kształcenia, wspierania, rozwoju.

Główne założenia

WYDOBYWAMY TO, CO UKRYTE
WSPIERAMY W ROZWOJU

NIE SĄ TO

dodatkowe lekcje przedmiotu, korepetycje, zajęcia wyrównawcze czy nawet metoda projektu.

Zgodnie z myślą:

ZADANIEM NAUCZYCIELA JEST UCZENIE UCZNIA, NIE PRZEDMIOTU.

Celem tutora jest

udzielanie indywidualnego wsparcia, praca nakierowana na jednostkowe i niespecyficzne trudności lub talenty czy umiejętności konkretnej osoby

Metoda tutoringu

opiera się na relacji NIE ucznia z nauczycielem tylko raczej młodego człowieka z bardziej doświadczonym przewodnikiem, mentorem. Wychodzimy z roli nauczyciela, a stajemy się niejako towarzyszem podróży, który wspiera rozwój podopiecznego, pomaga mu w szukaniu własnej drogi rozwoju.
Tutor nie rozwiązuje problemów za ucznia, ale towarzyszy mu w poszukiwaniu własnej optymalnej drogi, zadaje istotne pytania i pomaga w szukaniu odpowiedzi. Chce pokazać, że w nauce, pracy i działaniu tkwi wartość, że samodzielne stawianie celów, szukanie sposobów rozwiązania problemów, podejmowanie prób pokonywania trudności – rozwija, uczy, kształtuje. Chce nauczyć podopiecznych samodzielności i odwagi w myśleniu oraz działaniu.

Zakładane korzyści

• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i argumentowania,
• wzrost poczucia własnej wartości,
• odkrywanie talentów i mocnych stron.

TUTORING
• Proces zindywidualizowanej edukacji nakierowany na integralny - obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój podopiecznego
• Istotą tutoringu są cykliczne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi poszukiwać własną drogę do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju,

Etapy tutoringu:
a) Poznanie podopiecznego (talenty, mocne strony, wartości, plany na przyszłość)
b) Wspólne wyznaczanie celów (zaplanowanie działań, kontrakt/umowa)
c) Realizacja przyjętego planu (monitorowanie)
d) Podsumowanie efektów współpracy (ewaluacja, świętowanie)

TUTOR
• Wierzy w możliwości ucznia, wspiera go i doradza, inspiruje, skłania do myślenia, dzieli się własnymi doświadczeniami i wiedzą
• Tutor wraz z uczniem wspólnie wyznaczają cele, oraz planują działania zmierzające do ich osiągnięcia
• Nie skupia się na problemach, ale na ich rozwiązaniu,
• Buduje pozytywne relacje interpersonalne
• Koncentruje się na mocnych stronach ucznia

TUTORIALE DLA UCZNIÓW - CELE

• Wykorzystanie potencjału ucznia i kreowanie pozytywnego myślenia w radzeniu sobie w różnych, niejednokrotnie w trudnych sytuacjach
• Akceptacja siebie( uczeń), wzrost zaufania do innych
• Rozwijanie wiary w potencjał ucznia
• Rozwijanie przekonania, że uczenie się przez całe życie jest możliwością zdobywania nowych umiejętności, doświadczenia, systematyzowania i poszerzania wiedzy.
• Radzenie sobie z własnymi emocjami
• Uczenie poszanowania inności każdego człowieka
• Prowokowanie do podjęcia nowych wyzwań, pokonywania trudności.


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie