Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

            Szkolne Koło Oszczędzania           (szerokość: 734 / wysokość: 181)

              

 

AKTUALNOŚCI


                ARCHIWUM

               

             

    SKO jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Co roku, jego uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i zmierzyć się w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski, których celem jest wyróżnienie szkół i nauczycieli, którzy aktywnie popularyzują idee związane z oszczędzaniem

Dzięki udziale w programie uczniowie:

- nauczą się zarządzania finansami osobistymi,
- wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania,
- zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie,
- nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

Nowe SKO to:

- dedykowana oferta produktowa dla szkół, rad rodziców oraz praktyczna nauka obsługi konta
   bankowego dla uczniów poniżej 13 roku życia,
- komplet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
- bezpieczny, atrakcyjny graficznie, zrozumiały dla dzieci serwis  bankowości internetowej.

Opiekunki SKO :


Do roku szkolnego 2016/2017.

mgr Elżbieta Rusiecka i mgr Urszula Suchodolska

Od roku szkolnego 2017/2018 mgr Alina KozubskaPragniemy pokazać naszym uczniom, że nawet najmniejszy pieniądz, ale systematycznie odkładany może przynieść zysk w postaci:
- zgromadzonej kwoty na wymarzony przedmiot,
- kieszonkowego na wycieczkę lub zieloną szkołę
- nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO

 

  

                                                         


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie