REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

                                                   „PIĘKNIE CZYTAM"

 

I TERMIN: 26.04.2018 r. godz. 16.00 - czytelnia

 

II CELE KONKURSU:

·         prezentacja umiejętności uczniów,

·         kształtowanie wrażliwości odbioru treści książkowych,

·         popularyzacja zbiorów biblioteki,

·         rozbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą,

·         zachęcenie do głośnego czytania,

·         pogłębienie wrażliwości artystycznej,

·         uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

III ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

Klasy II-III – „Pięknie czytam"

 

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej nr 4. Z klas drugich i trzecich biorą udział po dwie osoby wyłonione w dniu 07.02.2018 r. podczas eliminacji zorganizowanych przez bibliotekę, zmian może dokonać wychowawca klasy, który podejmie ostateczną decyzję.

Wychowawcy zgłaszają uczestników konkursu bibliotekarzowi do dnia 23.04.2018 r.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 

     Uczniowie losują książki z zaznaczonymi fragmentami nieznanych wcześniej tekstów wybranych przez organizatorów. Teksty pochodzić będą z książek dostosowanych do wieku, dostępnych w naszej bibliotece i czytanych przez uczniów klas młodszych.

 

IV KRYTERIA OCENY I NAGRODY

    

1.      Głośne czytanie będzie oceniane przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

         - tempo,

         - intonację,

         - dykcję,

         - płynność,

         - bezbłędność.

      2.  Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody.

      3.  Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy

 

 

ORGANIZATORZY: Dorota Chopkowicz  i Elżbieta Rusiecka

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie