Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


Zatwierdzony Uchwałą   z dnia 28.08.2020

Pozytywnie zaopiniowany prze Radę Rodziców w dniu 30.09.2020

data

nazwa

1.09.2020r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

 16.09.2020r.

Godz.18.00– kl.I-III

17.09.2020r

Godz.17.30- kl.IV-VIII

Zebrania z Rodzicami

 

29.09.2020r.

Godz.16.00

Rada pedagogiczna

Do 09.10.2020r.

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

październik 2020r.

Pasowanie pierwszoklasistów

16.10.2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27.10.2020r.

Rada szkoleniowa Przedstawienie wyników diagnoz

2.11.2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.11.2020r.

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

06.11.2020r.

Rozkłady nauczania z uwzględnieniem wyników diagnoz i wymagań edukacyjnych

11 listopad 2020r.

Święto Niepodległości

18-20.11.2020r.

Próbny egzamin ósmoklasisty

24.11.2020r.

Rada pedagogiczna

03.12.-12.12.2020r.

Zebrania z rodzicami - Poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach na I semestr przez e-dziennik lub Teamsa

23.12.2020– 03.01.2021r.

Ferie Świąteczne

 

04.01.-17.01.2021r

Ferie zimowe

odstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)


Do 21.01.2021r.

Wpisanie ocen semestralnych do dziennika

28.01.2021r.

Rada Klasyfikacyjna, sprawozdanie z nadzoru, raport z ewaluacji  nr 1

 
Rada Podsumowująca I semestr;

18.02.2021r.

Zebrania z rodzicami.

16.03.2021r.

Rada pedagogiczna – przedstawienie raportu z ewaluacji nr 2;

25.03.2021 r.

Konsultacje – uczeń-rodzic-nauczyciel

29.03-31.03.2021r.

rekolekcje

01.04 -06.04.2021r.

Ferie świąteczne

 

15.04.2021r.

Zebrania z Rodzicami

20.04.2021r.

Rada pedagogiczna- raport z ewaluacji nr 3 i nr 4; 35-lecie szkoły

03.05.2021r.

Święto Konstytucji 3 Maja

13.05.2021r.

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego

18.05.2021r.

Rada pedagogiczna szkoleniowa; obchody 35-lecia szkoły

25.05-27.05.- 27.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl.I-VII

28.05. 2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

29.05.2021r.

Uroczystość z okazji 35-lecia szkoły 03.06.2021r.

Boże Ciało - święto

04.06.2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.06.2021r.

Wystawienie ocen i wpisanie do e-dziennika

17.06.2021r.

Rada klasyfikacyjna

24.06.2021r.

Rada podsumowująca - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021r.

 

Zakończenie roku szkolnego

  

 


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Zatwierdzony Uchwałą   z dnia 29.08.2019

Pozytywnie zaopiniowany prze Radę Rodziców w dniu 1.X.2019

 

data

nazwa

02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

Do 30.09.2019

Rozkłady nauczania  teczki wychowawcze

12.09.2019

 Godz.16.30 – kl.I-III

Godz.17.30- kl.IV-VII

Zebrania z Rodzicami

 

30.09.2019

Godz.16.00

Rada pedagogiczna

Do 10.10.2019

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

25 Październik 2019r godz. 17.30

Pasowanie pierwszoklasistów

11 październik 2019 po 5 lek

Dzień Nauczyciela - apel

14.10.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.10.2019

godz.  16.30.-17.30

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

01.11.2019

Święto zmarłych

11 listopad 2019

Święto Niepodległości

12 Listopad 2019

Rada szkoleniowa Przedstawienie wyników diagnoz

21.11.19

Święto patrona szkoły -

Grudzień 2019

Próbny egzamin ósmoklasisty

19.12.2019

Zebrania z rodzicami - Poinformowanie rodziców uczniów o grożących ocenach niedostatecznych za I semestr

23.12. – 01.01.2020

Ferie Świąteczne

 

02.01.-03.01.2020

Dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych

06.01.2020

Święto Trzech Króli

Do 23.01.2020

Wpisanie ocen semestralnych

30.01.2020

Rada Klasyfikacyjna

 

6.02.2020

Zebrania z Rodzicami

10.02.2020-23.02.2020

Ferie zimowe

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

17.03.2020

Rada pedagogiczna – przedstawienie raportu z ewaluacji

26.03.2020 r

Konsultacje – uczeń-rodzic-nauczyciel

6-7-8.04.2020

rekolekcje

09.04 -14.04.2020

Ferie świąteczne

 

02.04.2020

Zebrania z Rodzicami

21-22-13.04.2020 Kwiecień 2020

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl.I-VII

01.05.2020

Święto Pracy

12.05.2020

                             Rada pedagogiczna

 

 

21.05.2020

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o ocenach niedostatecznych

10.06.2020r

Wystawienie ocen i wpisanie do komputera

11.06.2020

Boże Ciało - święto

12.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.06.2020r

Rada klasyfikacyjna

25.06.2020

Rada podsumowująca - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.06.2020r

 

Zakończenie roku szkolnego

  

 

 

 

 


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

data

nazwa

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r r. w sprawie

organizacji roku szkolnego

 

 

11.09.2018 godz. 16.00.

Rada pedagogiczna

Do 28.09.2018

Rozkłady nauczania  teczki wychowawcze

Do 30.09.2018

Spotkania zespołów nauczycieli uczących w klasie

Do 30.09.2018

Spotkania zespołów przedmiotowych

20.09.2018

 Godz.16.30 – kl.I-III

Godz.17.30- kl.IV-VIII

Zebrania z Rodzicami

 

Do 05.10.2018

Plany wychowawcze i plany pracy zespołów

Październik 2018r

Pasowanie pierwszoklasistów

12 października 2018

Dzień Nauczyciela - apel

18.10.2018r

godz.  16.30.-17.30

Konsultacje nauczycieli wychowawców i przedmiotowców z rodzicami

02.11.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Koniec października 2018

Rada – przedstawienie wyników diagnoz

15.11.2018

Zebrania z rodzicami

22.11.18

Święto patrona szkoły

19.12.2018

Poinformowanie rodziców uczniów o grożących ocenach niedostatecznych za I sem

24.12. – 01.01.2019

 

 

 

 

Ferie Świąteczne

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017r r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Do 17.01.2019

Wpisanie ocen semestralnych

24.01.2019

Rada klasyfikacyjna

28.01.2019 – 10.02.2019

Ferie zimowe

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

14.02.2019r

Zebrania z Rodzicami

14.03.2019r.

Konsultacje rodzic-nauczyciel-uczeń

04.04.2019r

Zebrania z rodzicami

15-17.04.19

Egzamin ósmoklasisty

(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII)

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna:

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

 

rekolekcje dla uczniów w/g harmonogramu

Rada Pedagogiczna

29,30.04.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.19

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.05.2019r

Godz.16.30 kl.I-III

Godz.17.30 – kl.IV-VI

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o grożących ocenach ndst. na II sem.

Do 05.06.2018r

Wystawienie ocen i wpisanie do komputera

06.06.2019

Rada – przedstawienie wniosków z diagnozy przedmiotowej kończącej

maj/czerwiec 2019

Piknik „Popołudnie z Czwórką"

13.06.2019r

Rada klasyfikacyjna

19.06.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

(Rada podsumowująca)

20.06.2019

Boże Ciało – dzień wolny

21.06.2019r

 

Zakończenie roku szkolnego

 

podstawa prawna:

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

 

 

 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie