Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

NOWY PROJEKT W SZKOLE- „Kreatywność wielu z myślą o młodym i starszym  przyjacielu"


(szerokość: 375 / wysokość: 282)

 

W ramach rządowego programu na lata 2014-2016

Bezpieczna i przyjazna szkoła", mającego na celu zwiększenie skuteczności działań

wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego

środowiska w szkołach i placówkach województwa dolnośląskiego w 2015 roku

wzięliśmy udział w konkursie ogłoszonym przez wojewodę dolnośląskiego.

Nasz projekt zdobył najwyższą liczbę punktów w województwie.

Szkoła Podstawowa nr 4 pozyskała środki na realizację ciekawych przedsięwzięć.

 

Głównym celem naszego projektu jest:  Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.

W okresie od 01.09.2015r do 31.12.2015r będą realizowane kolejne zadania projektu:

 

I.   Integrowanie uczniów w pierwszych klasach każdego etapu edukacyjnego (klasy pierwsze i czwarte)

II.  Rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów( warsztaty z psychologiem- dla liderów klasowych i członków Samorządu Uczniowskiego )

III. Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych ( rodzice klas pierwszych i czwartych)

IV.  Doskonalenie kompetencji nauczycieli w temacie: „Komunikacja (w tym mediacje i negocjacje)".

V.  Kampania  jako forma : walki z przemocą, uspołeczniania szkoły, integracji środowiska szkolnego, integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

VI. Promowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego – zajęcia z tenisa stołowego w weekendy dla uczniów, rodziców i nauczycieli.Autorami i realizatorami zadań w projekcie są: Beata Miler - Kornicka, Anna Denisiak, Bernarda Mormul, Tomasz Błaszczak, Jadwiga Orzechowska, Maria Pura.


Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest szkolny pedagog Maria Pura.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie