Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
W okresie od połowy października do połowy grudnia odbywać się będą zajęcia sportowe z tenisa stołowego „Na sportowo –zawsze zdrowo",  dla uczniów klas I-VI, rodziców i nauczycieli, które przeprowadzi nauczyciel wychowania fizycznego.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Dysponujemy 4 stołami i 2 salami gimnastycznymi.

Oferta jest skierowana do uczniów z klas I-VI, rodziców i  nauczycieli.

Odbędzie się 6 dwugodzinnych zajęć treningowych. Uczestnicy będą korzystać z zajęć rotacyjnie według ustalonego harmonogramu przez prowadzącego.

W grudniu zostaną rozegrane 2 turnieje familijne: jeden dla rodziców i dzieci, drugi dla rodziców i nauczycieli.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w zajęciach.

W czasie tych zajęć uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności gry w tenisa stołowego, wykształcić potrzebę czynnego wypoczynku . To ciekawy sposób integrowania społeczności szkolnej, jak również działanie alternatywne do niepożądanych form spędzania czasu wolnego przez uczniów.

     

                                      Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego T. Błaszczak

 serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie