login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie - konkurs j. ang
 

Konkurs pięknego czytania

w języku angielskim!!!

(szerokość: 375 / wysokość: 375)        

 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV – VI do wzięcia udziału w Konkursie Pięknego Czytania w języku angielskim, który odbędzie się w III etapach.

Etap I- do 31 stycznia 2017    

Etap II- 9 lutego 2017

Etap III- finał , 9 marca 2017

Poniżej został zamieszczony szczegółowy regulamin.

Zgłoszenia przyjmujemy u nauczycieli języków obcych. Zapraszamy wszystkich uczniów do czytania!!!

                                            

           Regulamin szkolnego konkursu „Pięknego czytania po angielsku" 

                         w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie

I. Założenia konkursu
Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania. 

II. Organizatorem konkursu jest p. Sabina Kaszowska.

III. Cele konkursu: 
•    Konkurs „Pięknego czytania po angielsku" przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Celem tej formy rywalizacji jest wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania czytaniem w języku angielskim.
•    Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
•    Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
•    Zainteresowanie literaturą obcą.
•    Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.
•    Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności 

                           

IV. Przebieg konkursu
1.Konkurs przeprowadzony zostanie na trzech poziomach kl. IV, V, VI .

2. Konkurs „Pięknego czytania po angielsku" składa się z trzech etapów:

 Etap I – eliminacje wewnątrzklasowe  przez nauczyciela uczącego daną klasę. Nauczyciel spośród chętnych uczniów wybiera najlepszych(max. 3  uczniów z jednej klasy). Uczniowie przygotowują samodzielnie teksty do przeczytania.


Etap II –  uczniowie losują numerki  i według tej kolejności wchodzą do sali   prezentując  przygotowane przez siebie teksty (muszą być inne niż w I etapie) komisji w skład której wchodzą nauczyciele języków obcych. Prezentacja powinna trwać max. 2 min. Teksty dowolne – książka, Internet- potrzebna akceptacja nauczyciela)


Etap III - po II etapie zostaną wyłonieni przez komisję najlepsi uczniowie na każdym poziomie,  którzy wezmą udział w III etapie, polegającym na czytaniu tekstów wylosowanych bezpośrednio na konkursie. Po krótkim przygotowaniu, fragmenty tekstów zostaną zaprezentowane Komisji Konkursowej oraz publiczności.

                                              
3. Komisja wytypuje jednego mistrza czytania  na każdym poziomie przedstawicieli w danej kategorii wiekowej.
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 

5. Oceniane będą:
•    technika czytania: płynność, poprawność artykulacji głosek, dykcja, tempo czytania;
•    środki artystycznego wyrazu: modulacja głosu, akcent zdaniowy, mimika, postawa,
strój odpowiadający charakterowi prezentowanego tekstu przygotowanego przez siebie w domu (Etap II)

Przygotowując się do konkursu, należy pamiętać o:

-rozumieniu tekstu,

-odpowiednim tempie czytania,

-interpunkcji, przerwach,

-płynności czytania ,

-odpowiedniej modulacji głosu, sposobie akcentowania wyrazów i zdań,

6. Czas czytania przygotowanego fragmentu tekstu nie może przekraczać 2 minut.

7. Najpiękniej czytająca osoba  na danym poziomie otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania z języka angielskiego"

8. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i upominki książkowe.

9. Termin i miejsce konkursu 

a) Etap I – do 31 stycznia 2017

b)Etap II – 9 luty 2017

c) Etap III – 23 luty 2017

 

 

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie