Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

    
 

 Oświadczenie do pobrania - oświadczenie woli I klasa (24.00 KB, .doc)

  
 

Chojnów, dnia ……….…………………

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego syna/córki ………………………………………………………………………………… do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie w roku szkolnym 2024/2025.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ……………………………..…………………..

czytelny podpis rodzica(prawnego opiekuna)

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie