Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli


„WDN  - to celowe, przemyślane uczenie się nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej."

          Tyle definicja. Doświadczenie wskazuje, że dużo szybciej, skuteczniej i efektywniej uczymy się w grupie. Różnorodne doświadczenia poszczególnych nauczycieli pracujących w zespołach, stają się wspólną własnością. Dzielenie się nimi doprowadza do jednoczesnego wzbogacania innych, ale także pozwala na skuteczne tworzenie nowoczesnych metod pracy nauczycieli. Powstają autorskie rozwiązania w obszarach pracy dydaktycznej i wychowawczej.

         Mam nadzieję, że zakładka WDN stanie się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, być może stanie się przestrzenią do dyskusji i wymiany poglądów.

       Zapraszam do publikowania sprawdzonych przez Państwa dobrych praktyk.  

 

lider WDN Małgorzata PotaczałaBEZPIECZEŃSTWO W SIECI 


LINKOWNIA


CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ


DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W LEGNICY


OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY


DOBRE PRAKTYKI


WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFPRMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ 

 


 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie