Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Moja wakacyjna przygoda”. 

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wspomnieniami z wakacji.

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3.

3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

- I: klasy I

- II: klasy II - III

4. Zakres prac:

- kompozycja płaska,

- technika wykonania pracy: DOWOLNA

- wymiar kartki:  A4, (prace o innych wymiarach nie będą brane pod uwagę)

5. w konkursie uczestniczą osoby indywidualne.

6. Prace konkursowe przynosimy do biblioteki szkolnej do 21.09.2023 r.

7. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca

następujące dane: imię i nazwisko, klasa.

8. Rozwiązanie konkursu nastąpi 29.09.2023 r.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie