Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli


„WDN  - to celowe, przemyślane uczenie się nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej."

          Tyle definicja. Doświadczenie wskazuje, że dużo szybciej, skuteczniej i efektywniej uczymy się w grupie. Różnorodne doświadczenia poszczególnych nauczycieli pracujących w zespołach, stają się wspólną własnością. Dzielenie się nimi doprowadza do jednoczesnego wzbogacania innych, ale także pozwala na skuteczne tworzenie nowoczesnych metod pracy nauczycieli. Powstają autorskie rozwiązania w obszarach pracy dydaktycznej i wychowawczej.

         Mam nadzieję, że zakładka WDN stanie się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, być może stanie się przestrzenią do dyskusji i wymiany poglądów.

       Zapraszam do publikowania sprawdzonych przez Państwa dobrych praktyk.  

 

lider WDN Małgorzata PotaczałaBEZPIECZEŃSTWO W SIECI 


Zapraszam do korzystania z materiałów poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Linki do stron poświęconych bezpieczeństwu w internecie znajdziecie Państwo w Linkowni.


Poznaj zasady bezpiecznego Internetu

 

1.       Zabezpiecz swój sprzęt komputer, telefon, tablet

- zainstaluj antywirus,

- pamiętaj o aktualizacjach,

- nie klikaj w nieznane linki,

- nie pobieraj podejrzanych załączników.

 

2.       Dbaj o swoją prywatność:

Skonfiguruj ustawienia prywatności. Nikomu nie udostępniaj swoich haseł.

 

3.       Szanuj siebie:

Dbaj o swój pozytywny wizerunek w sieci.

 

4.       Szanuj innych:

Nie wyzywaj, nie obrażaj, nie hej tuj.

 

5.       Szanuj swój czas- zachowaj umiar w spędzaniu czasu w sieci.

 

6.       Bądź krytyczny – nie wszystkie informacje dostępne w Internecie są prawdziwe.

 

7.       Pomyśl zanim wrzucisz – to co wrzucasz do sieci zostaje tam na zawsze.

 

8.       Korzystaj z możliwości jakie daję Internet – zastanów się jak możesz twórczo wykorzystać jego potencjał.

 

9.       Przestrzegaj prawa – pamiętaj, że regulacje prawne obowiązują również w Internecie.

 

10.   Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest wyjście – w sytuacji zagrożenia online poproś o pomoc zaufana osobę dorosłą.


źródło: https://cybernauci.edu.pl/6-lutego-dzien-bezpiecznego-internetu/


Wskazówki, jak bezpiecznie korzystać z Internetu:

  • Usuwaj luki w zabezpieczeniach oprogramowania: Dzięki aktualizacjom system operacyjny, oprogramowanie oraz aplikacje, z których korzystasz są zawsze w pełni chronione. W ten sposób pozbywamy się luk w zabezpieczeniach, co odcina przestępcom możliwość ich wykorzystania.

 

  • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego: Skuteczne rozwiązanie zabezpieczające to część podstawowego wyposażenia każdego komputera. Powinno ono zawierać nie tylko ochronę przed wirusami, ale również filtr spamu, zaporę sieciową oraz ochronę przed zagrożeniami internetowymi w czasie rzeczywistym.

 

  • Podejrzane wiadomości od razu wyrzucaj do kosza: Usuwaj e-maile ze spamem i nie otwieraj zawartych w nich linków ani załączników.

 

  • Bezpieczne hasła: Powinieneś posiadać oddzielne hasła do wszystkich kont, z jakich korzystasz, na przykład na portalach społecznościowych lub w poczcie e-mail. Hasło powinno składać się z nielogicznej kombinacji cyfr oraz małych i wielkich liter. 
  • Bezpieczeństwo dzieci w sieci: Rodzice powinni uczyć dzieci, jak bezpiecznie surfować po Internecie. Dzięki kontroli rodzicielskiej dzieci nie mają dostępu do stron, na których pojawiają się narkotyki, przemoc, pornografia itp. Dołącz do akcji #klikajbezpiecznie i wprowadź swoje dziecko w bezpieczny świat internetu.
  • Uważaj na krótkie adresy URL: Skrócone linki mogą stanowić pułapkę. Należy zachować ostrożność i najlepiej nie klikać w adresy URL pochodzące od nieznajomych.

 

  • Nie podawaj zbyt dużej ilości informacji o sobie: Użytkownicy portali społecznościowych nie powinni udostępniać szczegółowych informacji o sobie, należy także unikać podawania na profilu takich prywatnych danych, jak adres domowy czy numer telefonu

 

  • Nie każdy użytkownik mediów społecznościowych jest przyjaźnie nastawiony: Użytkownicy mediów społecznościowych często otrzymują zaproszenia do znajomych od osób, których nie znają. Zaproszenia można potwierdzać wyłącznie, jeśli znamy daną osobę, a najlepiej, gdy pozostajemy z nią w bliskich kontaktach.

źródło: https://klikajbezpiecznie.pl/


 


LINKOWNIA

 

 

    Technologie informacyjno - komunikacyjne stwarzają szereg możliwości edukacyjnych.  Obecnie, lekcje z wykorzystaniem TIK, możemy prowadzić praktycznie na wszystkich zajęciach. Oczywiście potrzebne nam będą odpowiednie narzędzia TIK.  Zachęcam do odwiedzenia stron o podanych adresach. Znajdziecie tam Państwo propozycje narzędzi do wykorzystania podczas tworzenia scenariuszy lekcji. Zachęcam także do dzielenia się wiedzą o stosowanych  sprawdzonych narzędziach TIK,   poprzez publikację linków do nich w tym miejscu.  

 

Małgorzata Potaczała

Linki do stron przydatnych do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem TIK:

 www.interklasa.pl – różnorodne materiały

 www.scholaris.pl - różnorodne materiały


 www.profesor.pl - różnorodne materiały


 www.eduscience.pl – strona dla przyrodników i nie tylko


www.dobreprogramy.pl – strona z programami


http://www.oswiata.org.pl – portal oświatowy

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
https://klikajbezpiecznie.pl/ogolnopolski-konkurs-dla-szkol-podstawowych-klikajbezpiecznie/ strona poświęcona konkursowi " Klikaj bezpiecznie", mozna pobrać scenarusz zajęć.

 


http://cybernauci.edu.pl – strona poświęcona bezpieczeństwu w sieci


https://cybernauci.edu.pl/6-lutego-dzien-bezpiecznego-internetu/ - w tym miejscu znajdziemy materiały np.scenariusze zajęć, materiały dla rodziców...


https://sieciaki.pl/ - serwis internetowy dla dzieci poświęcony edukacji w zakresie bezpieczeństwa w internecie – Sieciaki.pl

https://sieciaki.pl/best - BeSt to katalog ciekawych i interesujących stron. Znajdziesz tu mnóstwo różnorodnych stronek pogrupowanych w kategorie tematyczne. Zastanów się, co Cię interesuje, jakiej strony szukasz, a następnie wybierz odpowiednią kategorię. Pamiętaj, korzystając z katalogu BeSt możesz korzystać z sieci naprawdę bezpiecznie.

fdds.pl – oficjalna strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

www.saferinternet.pl – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

www.dzieckowsieci.pl - strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

www.edukacja.fdds.pl – platforma edukacyjna dla profesjonalistów, gdzie znajdą Państwo kursy e-learningowe dla dzieci i profesjonalistów, a także materiały edukacyjne oraz aktualne informacje o szkoleniach

www.necio.pl – serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat

www.dbi.pl – strona poświęcona tematyce obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

fundacja.orange.pl/kurs/ - Bezpiecznie Tu i Tam - kurs internetowy dla rodziców

https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-rodzicow/ - w tym miejscu do pobrania broszurka dla rodziców poświęcona bezpieczeństwu w sieci. Jest w formie elektronicznej z możliwością wydruku.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNE Z RODO

              Do pobrania oświadczenie - oświadczenie (11.92 kb)                                                                                                                                                                                                                                                                   Oświadczenie

rodziców  (opiekunów  prawnych)  uczniów  biorących  udział  w  konkursie.

 

1)      Oświadczam , że  zgodnie  z  Ustawą  z dnia 29 sierpnia  1997 r. o  ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 922) 

      wyrażam  zgodę/nie wyrażam zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka

 

………………………………………………......……………………………………………................

imię  i  nazwisko  ucznia

…………………………….....………..............………………………………………………………....................

nazwa  szkoły macierzystej ucznia

 

         do  celów  związanych  z  jego udziałem  w  ( podać nazwę konkursu )………………………………...........................................          

                    dla  uczniów  klas ……. szkoły podstawowej  w  roku  szkolnym  ………………. …………………...

 

2)      Oświadczam, że  zapoznałam/em  się  z regulaminem  konkursu  i  akceptuję  jego  postanowienia.

 

O Centrum Edukacji Obywatelskiej

„Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działamy od 1994 roku. Od ponad 20 lat działamy na rzecz tego, by młodzi ludzi w polskich szkołach uczyli się mądrzej, ciekawiej i skuteczniej, a praca nauczycieli była przyjemniejsza i efektywniejsza. Rocznie z naszych programów korzysta ok. 5 tysięcy szkół.

Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się.

Współpracujemy z dyrekcjami szkół, nauczycielkami i nauczycielami oraz z młodzieżą, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcać do wspólnego działania i uczenia się. Ważne jest dla nas, aby młodzi ludzie w szkole uzyskiwali wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych i odpowiedzialności za otaczający ich świat.

Aktualnie prowadzimy ponad 20 programów edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół…"

źródło https://glowna.ceo.org.pl/o-nas/o-ceo

Na stronie CEO  można znaleźć wiele ciekawych programów edukacyjnych a także materiałów przydatnych w pracy nauczyciela. Zachęcam do odwiedzenia strony CEO pod adresem www.ceo.org.pl .

Małgorzata Potaczała

 


 


Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

DODN w Legnicy


„ Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z główną siedzibą we Wrocławiu i w filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu to akredytowana placówka, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a sprawującym nadzór pedagogiczny - Dolnośląski Kurator Oświaty.

       Podstawowymi celami działalności DODN są podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych."

źródło:www.dodn.dolnyslask.pl

kontakt: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy
Plac Zamkowy 1, Zamek Piastowski, 59-220 Legnica, legnica@dodn.dolnyslask.pl

www.dodn.dolnyslask.pl – adres strony DODN Legnica

 

www.informator.dodn.dolnyslask.pl/  -  na tej stronie jest dostępna pełna oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

 

 


Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego  i  Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

ul. Grunwaldzka 2-20
59-220 Legnica
tel.: 76 7233202
faks: 76 7233204

e-mail: sekretariat@odmidn.legnica.eu
www.odmidn.legnica.eu

 „ ODMiDN w Legnicy to publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez miasto Legnicę. Od 1 września 2017 r. wchodzi w skład Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Celem Ośrodka jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli i służących poprawie jakości pracy legnickich szkół oraz placówek.

Proponujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo przedmiotowe oraz doradztwo problemowe dotyczące bieżących zagadnień oświatowych. Mamy nadzieję, że spotkania w naszym Ośrodku pomogą w rozwiązywaniu problemów zawodowych i będą inspiracją do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

W przypadku pytań i sugestii dotyczących obszaru szkoleniowo-doradczego oraz specjalnych potrzeb zapraszamy  Państwa do kontaktu z nami.
Pełną ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo pod adresem: www.odmidn.legnica.eu

Życzymy wszystkim owocnych i twórczych spotkań z naszym zespołem."

źródło: http://odmidn.legnica.pl/

 

 

 

 

 


DOBRE PRAKTYKI

 

        SP4 jest szkołą nowoczesną, uczącą swoich podopiecznych radzenia sobie we współczesnym świecie i dbającą o to, by dzieci nauczyły się funkcjonować także w przyszłości. Nasza szkoła uczy czytać, pisać, myśleć i działać. Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, mają poczucie własnej wartości i dzięki temu rozwijają się wszechstronnie zgodnie ze swoimi możliwościami. Nauczyciele pracują nad tym, aby coraz lepiej uczyć, korzystając z nowych rozwiązań metodycznych i wykorzystując nowe technologie. Konsekwentnie zmierzają do wytyczonych celów, systematycznie wymieniają się swoimi doświadczeniami w czasie lekcji koleżeńskich oraz uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ma to ogromny wpływ na wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, a przez to na wyniki w nauce dzieci oraz ich zadowolenie z prowadzonych zajęć.

Wkrótce w tym miejscu będzie można znaleźć scenariusze lekcji otwartych oraz innych ciekawych zajęć prowadzonych przez naszych nauczycieli.

Justyna Dziubak-Sobiechowska - scenariusze zajęć matematycznych, kl. IV i V

                                             prezentacja multimedilna - Procenty  (489.00 kb)

Violetta Gachowska - scenariusze lekcji matematyki w kl. IV, V i VI 

Renata Safin - konspekt zajęć zintegrowanych (kl.II)

Maria Lepka, Marzena Rudzka-Kupczyńska- Konkurs matematyczny dla klas III

Alina Bijak - Scenariusz zajęć zintegrowanych

Aneta Czapska- scenariusz zajęć z j.angielskiego dla kl.II (342.50 kb)

Bernarda Mormul - Scenariusz apelu z okazji Święta Patrona Szkoły oraz przedstawienia na podstawie powieści Józki, Jaśki, Franki J.Korczaka (50.50 kb)

Bernarda Mormul - lekcja przyrody

Marzena Rudzka-Kupczyńska - relacja z lekcji przeprowadzonej przez piątoklasistów dla młodszych kolegów (lekcja otwarta dla nauczycieli matematyki)
 Informacja dla Rodziców - od 01 czerwca 2018r stołówka szkolna będzie nieczynna ze względu na gruntowny remont.


2018 - 100-LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


                                
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie