Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli


„WDN  - to celowe, przemyślane uczenie się nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej."

          Tyle definicja. Doświadczenie wskazuje, że dużo szybciej, skuteczniej i efektywniej uczymy się w grupie. Różnorodne doświadczenia poszczególnych nauczycieli pracujących w zespołach, stają się wspólną własnością. Dzielenie się nimi doprowadza do jednoczesnego wzbogacania innych, ale także pozwala na skuteczne tworzenie nowoczesnych metod pracy nauczycieli. Powstają autorskie rozwiązania w obszarach pracy dydaktycznej i wychowawczej.

         Mam nadzieję, że zakładka WDN stanie się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, być może stanie się przestrzenią do dyskusji i wymiany poglądów.

       Zapraszam do publikowania sprawdzonych przez Państwa dobrych praktyk.  

 

lider WDN Małgorzata Potaczała


 

 


LINKOWNIA

 

 

    Technologie informacyjno -  komunikacyjne stwarzają szereg możliwości edukacyjnych.  Obecnie, lekcje z wykorzystaniem TIK, możemy prowadzić praktycznie na wszystkich zajęciach. Oczywiście potrzebne nam będą odpowiednie narzędzia TIK.  Zachęcam do odwiedzenia stron o podanych adresach. Znajdziecie tam Państwo propozycje narzędzi do wykorzystania podczas tworzenia scenariuszy lekcji. Zachęcam także do dzielenia się wiedzą o stosowanych  sprawdzonych narzędziach TIK,   poprzez publikację linków do nich w tym miejscu.  

 

Małgorzata Potaczała

Linki do stron przydatnych do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem TIK:

 www.interklasa.pl – różnorodne materiały

 www.scholaris.pl - różnorodne materiały


 www.profesor.pl - różnorodne materiały


 www.eduscience.pl – strona dla przyrodników i nie tylko


www.dobreprogramy.pl – strona z programami


http://www.oswiata.org.pl – portal oświatowy


http://cybernauci.edu.pl – strona poświęcona bezpieczeństwu w sieci
O Centrum Edukacji Obywatelskiej

„Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działamy od 1994 roku. Od ponad 20 lat działamy na rzecz tego, by młodzi ludzi w polskich szkołach uczyli się mądrzej, ciekawiej i skuteczniej, a praca nauczycieli była przyjemniejsza i efektywniejsza. Rocznie z naszych programów korzysta ok. 5 tysięcy szkół.

Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się.

Współpracujemy z dyrekcjami szkół, nauczycielkami i nauczycielami oraz z młodzieżą, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcać do wspólnego działania i uczenia się. Ważne jest dla nas, aby młodzi ludzie w szkole uzyskiwali wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych i odpowiedzialności za otaczający ich świat.

Aktualnie prowadzimy ponad 20 programów edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół…"

źródło https://glowna.ceo.org.pl/o-nas/o-ceo

Na stronie CEO  można znaleźć wiele ciekawych programów edukacyjnych a także materiałów przydatnych w pracy nauczyciela. Zachęcam do odwiedzenia strony CEO pod adresem www.ceo.org.pl .

Małgorzata Potaczała

 


 


Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

DODN w Legnicy


„ Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z główną siedzibą we Wrocławiu i w filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu to akredytowana placówka, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a sprawującym nadzór pedagogiczny - Dolnośląski Kurator Oświaty.

       Podstawowymi celami działalności DODN są podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych."

źródło:www.dodn.dolnyslask.pl

kontakt: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy
Plac Zamkowy 1, Zamek Piastowski, 59-220 Legnica, legnica@dodn.dolnyslask.pl

www.dodn.dolnyslask.pl – adres strony DODN Legnica

 

www.informator.dodn.dolnyslask.pl/  -  na tej stronie jest dostępna pełna oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

 

 


Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego  i  Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

ul. Grunwaldzka 2-20
59-220 Legnica
tel.: 76 7233202
faks: 76 7233204

e-mail: sekretariat@odmidn.legnica.eu
www.odmidn.legnica.eu

 „ ODMiDN w Legnicy to publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez miasto Legnicę. Od 1 września 2017 r. wchodzi w skład Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Celem Ośrodka jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli i służących poprawie jakości pracy legnickich szkół oraz placówek.

Proponujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo przedmiotowe oraz doradztwo problemowe dotyczące bieżących zagadnień oświatowych. Mamy nadzieję, że spotkania w naszym Ośrodku pomogą w rozwiązywaniu problemów zawodowych i będą inspiracją do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

W przypadku pytań i sugestii dotyczących obszaru szkoleniowo-doradczego oraz specjalnych potrzeb zapraszamy  Państwa do kontaktu z nami.
Pełną ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo pod adresem: www.odmidn.legnica.eu

Życzymy wszystkim owocnych i twórczych spotkań z naszym zespołem."

źródło: http://odmidn.legnica.pl/

 

 

 

 

 


DOBRE PRAKTYKI

 

        SP4 jest szkołą nowoczesną, uczącą swoich podopiecznych radzenia sobie we współczesnym świecie i dbającą o to, by dzieci nauczyły się funkcjonować także w przyszłości. Nasza szkoła uczy czytać, pisać, myśleć i działać. Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, mają poczucie własnej wartości i dzięki temu rozwijają się wszechstronnie zgodnie ze swoimi możliwościami. Nauczyciele pracują nad tym, aby coraz lepiej uczyć, korzystając z nowych rozwiązań metodycznych i wykorzystując nowe technologie. Konsekwentnie zmierzają do wytyczonych celów, systematycznie wymieniają się swoimi doświadczeniami w czasie lekcji koleżeńskich oraz uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ma to ogromny wpływ na wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, a przez to na wyniki w nauce dzieci oraz ich zadowolenie z prowadzonych zajęć.

Wkrótce w tym miejscu będzie można znaleźć scenariusze lekcji otwartych oraz innych ciekawych zajęć prowadzonych przez naszych nauczycieli.

Justyna Dziubak-Sobiechowska - scenariusze zajęć matematycznych, kl. IV i V

                                             prezentacja multimedilna - Procenty  (489.00 kb)

Violetta Gachowska - scenariusze lekcji matematyki w kl. IV, V i VI 

Renata Safin - konspekt zajęć zintegrowanych (kl.II)

Maria Lepka, Marzena Rudzka-Kupczyńska- Konkurs matematyczny dla klas III

Alina Bijak - Scenariusz zajęć zintegrowanych

Aneta Czapska- scenariusz zajęć z j.angielskiego dla kl.II (342.50 kb)

Bernarda Mormul - Scenariusz apelu z okazji Święta Patrona Szkoły oraz przedstawienia na podstawie powieści Józki, Jaśki, Franki J.Korczaka (50.50 kb)

Bernarda Mormul - lekcja przyrody

Marzena Rudzka-Kupczyńska - relacja z lekcji przeprowadzonej przez piątoklasistów dla młodszych kolegów (lekcja otwarta dla nauczycieli matematyki)

FERIE ZIMOWE OD 15.01.2018 DO 26.01.2018 BEZPIECZNYCH I UDANYCH FERII

Wpłaty za obiady tylko na  konto: 91 1020 3017 0000 2302 0381 0892 - Styczeń - 44 zł


                                         
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie