Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli


„WDN  - to celowe, przemyślane uczenie się nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej."

          Tyle definicja. Doświadczenie wskazuje, że dużo szybciej, skuteczniej i efektywniej uczymy się w grupie. Różnorodne doświadczenia poszczególnych nauczycieli pracujących w zespołach, stają się wspólną własnością. Dzielenie się nimi doprowadza do jednoczesnego wzbogacania innych, ale także pozwala na skuteczne tworzenie nowoczesnych metod pracy nauczycieli. Powstają autorskie rozwiązania w obszarach pracy dydaktycznej i wychowawczej.

         Mam nadzieję, że zakładka WDN stanie się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, być może stanie się przestrzenią do dyskusji i wymiany poglądów.

       Zapraszam do publikowania sprawdzonych przez Państwa dobrych praktyk.  

 

lider WDN Małgorzata PotaczałaBEZPIECZEŃSTWO W SIECI 


Zapraszam do korzystania z materiałów poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Linki do stron poświęconych bezpieczeństwu w internecie znajdziecie Państwo w Linkowni.


Poznaj zasady bezpiecznego Internetu

 

1.       Zabezpiecz swój sprzęt komputer, telefon, tablet

- zainstaluj antywirus,

- pamiętaj o aktualizacjach,

- nie klikaj w nieznane linki,

- nie pobieraj podejrzanych załączników.

 

2.       Dbaj o swoją prywatność:

Skonfiguruj ustawienia prywatności. Nikomu nie udostępniaj swoich haseł.

 

3.       Szanuj siebie:

Dbaj o swój pozytywny wizerunek w sieci.

 

4.       Szanuj innych:

Nie wyzywaj, nie obrażaj, nie hej tuj.

 

5.       Szanuj swój czas- zachowaj umiar w spędzaniu czasu w sieci.

 

6.       Bądź krytyczny – nie wszystkie informacje dostępne w Internecie są prawdziwe.

 

7.       Pomyśl zanim wrzucisz – to co wrzucasz do sieci zostaje tam na zawsze.

 

8.       Korzystaj z możliwości jakie daję Internet – zastanów się jak możesz twórczo wykorzystać jego potencjał.

 

9.       Przestrzegaj prawa – pamiętaj, że regulacje prawne obowiązują również w Internecie.

 

10.   Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest wyjście – w sytuacji zagrożenia online poproś o pomoc zaufana osobę dorosłą.


źródło: https://cybernauci.edu.pl/6-lutego-dzien-bezpiecznego-internetu/


Wskazówki, jak bezpiecznie korzystać z Internetu:

  • Usuwaj luki w zabezpieczeniach oprogramowania: Dzięki aktualizacjom system operacyjny, oprogramowanie oraz aplikacje, z których korzystasz są zawsze w pełni chronione. W ten sposób pozbywamy się luk w zabezpieczeniach, co odcina przestępcom możliwość ich wykorzystania.

 

  • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego: Skuteczne rozwiązanie zabezpieczające to część podstawowego wyposażenia każdego komputera. Powinno ono zawierać nie tylko ochronę przed wirusami, ale również filtr spamu, zaporę sieciową oraz ochronę przed zagrożeniami internetowymi w czasie rzeczywistym.

 

  • Podejrzane wiadomości od razu wyrzucaj do kosza: Usuwaj e-maile ze spamem i nie otwieraj zawartych w nich linków ani załączników.

 

  • Bezpieczne hasła: Powinieneś posiadać oddzielne hasła do wszystkich kont, z jakich korzystasz, na przykład na portalach społecznościowych lub w poczcie e-mail. Hasło powinno składać się z nielogicznej kombinacji cyfr oraz małych i wielkich liter. 
  • Bezpieczeństwo dzieci w sieci: Rodzice powinni uczyć dzieci, jak bezpiecznie surfować po Internecie. Dzięki kontroli rodzicielskiej dzieci nie mają dostępu do stron, na których pojawiają się narkotyki, przemoc, pornografia itp. Dołącz do akcji #klikajbezpiecznie i wprowadź swoje dziecko w bezpieczny świat internetu.
  • Uważaj na krótkie adresy URL: Skrócone linki mogą stanowić pułapkę. Należy zachować ostrożność i najlepiej nie klikać w adresy URL pochodzące od nieznajomych.

 

  • Nie podawaj zbyt dużej ilości informacji o sobie: Użytkownicy portali społecznościowych nie powinni udostępniać szczegółowych informacji o sobie, należy także unikać podawania na profilu takich prywatnych danych, jak adres domowy czy numer telefonu

 

  • Nie każdy użytkownik mediów społecznościowych jest przyjaźnie nastawiony: Użytkownicy mediów społecznościowych często otrzymują zaproszenia do znajomych od osób, których nie znają. Zaproszenia można potwierdzać wyłącznie, jeśli znamy daną osobę, a najlepiej, gdy pozostajemy z nią w bliskich kontaktach.

źródło: https://klikajbezpiecznie.pl/


 


LINKOWNIA

 

 

    Technologie informacyjno - komunikacyjne stwarzają szereg możliwości edukacyjnych.  Obecnie, lekcje z wykorzystaniem TIK, możemy prowadzić praktycznie na wszystkich zajęciach. Oczywiście potrzebne nam będą odpowiednie narzędzia TIK.  Zachęcam do odwiedzenia stron o podanych adresach. Znajdziecie tam Państwo propozycje narzędzi do wykorzystania podczas tworzenia scenariuszy lekcji. Zachęcam także do dzielenia się wiedzą o stosowanych  sprawdzonych narzędziach TIK,   poprzez publikację linków do nich w tym miejscu.  

 

Małgorzata Potaczała

Linki do stron przydatnych do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem TIK:

 www.interklasa.pl – różnorodne materiały

 www.scholaris.pl - różnorodne materiały


 www.profesor.pl - różnorodne materiały


 www.eduscience.pl – strona dla przyrodników i nie tylko


www.dobreprogramy.pl – strona z programami


http://www.oswiata.org.pl – portal oświatowy

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
https://klikajbezpiecznie.pl/ogolnopolski-konkurs-dla-szkol-podstawowych-klikajbezpiecznie/ strona poświęcona konkursowi " Klikaj bezpiecznie", mozna pobrać scenarusz zajęć.

 


http://cybernauci.edu.pl – strona poświęcona bezpieczeństwu w sieci


https://cybernauci.edu.pl/6-lutego-dzien-bezpiecznego-internetu/ - w tym miejscu znajdziemy materiały np.scenariusze zajęć, materiały dla rodziców...


https://sieciaki.pl/ - serwis internetowy dla dzieci poświęcony edukacji w zakresie bezpieczeństwa w internecie – Sieciaki.pl

https://sieciaki.pl/best - BeSt to katalog ciekawych i interesujących stron. Znajdziesz tu mnóstwo różnorodnych stronek pogrupowanych w kategorie tematyczne. Zastanów się, co Cię interesuje, jakiej strony szukasz, a następnie wybierz odpowiednią kategorię. Pamiętaj, korzystając z katalogu BeSt możesz korzystać z sieci naprawdę bezpiecznie.

fdds.pl – oficjalna strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

www.saferinternet.pl – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

www.dzieckowsieci.pl - strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

www.edukacja.fdds.pl – platforma edukacyjna dla profesjonalistów, gdzie znajdą Państwo kursy e-learningowe dla dzieci i profesjonalistów, a także materiały edukacyjne oraz aktualne informacje o szkoleniach

www.necio.pl – serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat

www.dbi.pl – strona poświęcona tematyce obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

fundacja.orange.pl/kurs/ - Bezpiecznie Tu i Tam - kurs internetowy dla rodziców

https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-rodzicow/ - w tym miejscu do pobrania broszurka dla rodziców poświęcona bezpieczeństwu w sieci. Jest w formie elektronicznej z możliwością wydruku.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNE Z RODO

              Do pobrania oświadczenie - oświadczenie (11.92 kb)                                                                                                                                                                                                                                                                   Oświadczenie

rodziców  (opiekunów  prawnych)  uczniów  biorących  udział  w  konkursie.

 

1)      Oświadczam , że  zgodnie  z  Ustawą  z dnia 29 sierpnia  1997 r. o  ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 922) 

      wyrażam  zgodę/nie wyrażam zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka

 

………………………………………………......……………………………………………................

imię  i  nazwisko  ucznia

…………………………….....………..............………………………………………………………....................

nazwa  szkoły macierzystej ucznia

 

         do  celów  związanych  z  jego udziałem  w  ( podać nazwę konkursu )………………………………...........................................          

                    dla  uczniów  klas ……. szkoły podstawowej  w  roku  szkolnym  ………………. …………………...

 

2)      Oświadczam, że  zapoznałam/em  się  z regulaminem  konkursu  i  akceptuję  jego  postanowienia.

 

O Centrum Edukacji Obywatelskiej

„Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działamy od 1994 roku. Od ponad 20 lat działamy na rzecz tego, by młodzi ludzi w polskich szkołach uczyli się mądrzej, ciekawiej i skuteczniej, a praca nauczycieli była przyjemniejsza i efektywniejsza. Rocznie z naszych programów korzysta ok. 5 tysięcy szkół.

Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się.

Współpracujemy z dyrekcjami szkół, nauczycielkami i nauczycielami oraz z młodzieżą, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcać do wspólnego działania i uczenia się. Ważne jest dla nas, aby młodzi ludzie w szkole uzyskiwali wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych i odpowiedzialności za otaczający ich świat.

Aktualnie prowadzimy ponad 20 programów edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół…"

źródło https://glowna.ceo.org.pl/o-nas/o-ceo

Na stronie CEO  można znaleźć wiele ciekawych programów edukacyjnych a także materiałów przydatnych w pracy nauczyciela. Zachęcam do odwiedzenia strony CEO pod adresem www.ceo.org.pl .

Małgorzata Potaczała

 


 


Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

DODN w Legnicy


„ Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z główną siedzibą we Wrocławiu i w filiach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu to akredytowana placówka, której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a sprawującym nadzór pedagogiczny - Dolnośląski Kurator Oświaty.

       Podstawowymi celami działalności DODN są podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w regionie oraz wspieranie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych."

źródło:www.dodn.dolnyslask.pl

kontakt: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy
Plac Zamkowy 1, Zamek Piastowski, 59-220 Legnica, legnica@dodn.dolnyslask.pl

www.dodn.dolnyslask.pl – adres strony DODN Legnica

 

www.informator.dodn.dolnyslask.pl/  -  na tej stronie jest dostępna pełna oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

 

 


Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego  i  Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

ul. Grunwaldzka 2-20
59-220 Legnica
tel.: 76 7233202
faks: 76 7233204

e-mail: sekretariat@odmidn.legnica.eu
www.odmidn.legnica.eu

 „ ODMiDN w Legnicy to publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez miasto Legnicę. Od 1 września 2017 r. wchodzi w skład Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Celem Ośrodka jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli i służących poprawie jakości pracy legnickich szkół oraz placówek.

Proponujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo przedmiotowe oraz doradztwo problemowe dotyczące bieżących zagadnień oświatowych. Mamy nadzieję, że spotkania w naszym Ośrodku pomogą w rozwiązywaniu problemów zawodowych i będą inspiracją do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

W przypadku pytań i sugestii dotyczących obszaru szkoleniowo-doradczego oraz specjalnych potrzeb zapraszamy  Państwa do kontaktu z nami.
Pełną ofertę szkoleniową znajdziecie Państwo pod adresem: www.odmidn.legnica.eu

Życzymy wszystkim owocnych i twórczych spotkań z naszym zespołem."

źródło: http://odmidn.legnica.pl/

 

 

 

 

 


DOBRE PRAKTYKI

 

        SP4 jest szkołą nowoczesną, uczącą swoich podopiecznych radzenia sobie we współczesnym świecie i dbającą o to, by dzieci nauczyły się funkcjonować także w przyszłości. Nasza szkoła uczy czytać, pisać, myśleć i działać. Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i ważne umiejętności, mają poczucie własnej wartości i dzięki temu rozwijają się wszechstronnie zgodnie ze swoimi możliwościami. Nauczyciele pracują nad tym, aby coraz lepiej uczyć, korzystając z nowych rozwiązań metodycznych i wykorzystując nowe technologie. Konsekwentnie zmierzają do wytyczonych celów, systematycznie wymieniają się swoimi doświadczeniami w czasie lekcji koleżeńskich oraz uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ma to ogromny wpływ na wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, a przez to na wyniki w nauce dzieci oraz ich zadowolenie z prowadzonych zajęć.

 W tym miejscu będzie można znaleźć scenariusze lekcji otwartych oraz innych ciekawych zajęć prowadzonych przez naszych nauczycieli.

Justyna Dziubak-Sobiechowska - scenariusze zajęć matematycznych, kl. IV i V

                                             prezentacja multimedilna - Procenty  (489.00 kb)

Violetta Gachowska - scenariusze lekcji matematyki w kl. IV, V i VI 

Renata Safin - konspekt zajęć zintegrowanych (kl.II)

Maria Lepka, Marzena Rudzka-Kupczyńska- Konkurs matematyczny dla klas III

Alina Bijak - Scenariusz zajęć zintegrowanych

Aneta Czapska- scenariusz zajęć z j.angielskiego dla kl.II (342.50 kb)

Bernarda Mormul - Scenariusz apelu z okazji Święta Patrona Szkoły oraz przedstawienia na podstawie powieści Józki, Jaśki, Franki J.Korczaka (50.50 kb)

Bernarda Mormul - lekcja przyrody

Marzena Rudzka-Kupczyńska - relacja z lekcji przeprowadzonej przez piątoklasistów dla młodszych kolegów (lekcja otwarta dla nauczycieli matematyki)Lekcja chemii o wodzie

 

 

W naszej szkole uczniowie mają okazję uczyć się z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przykładem takich zajęć była lekcja chemii w klasie VII a, którą poprowadziła nauczycielka chemii pani Małgorzata Potaczała. Temat zajęć dotyczył wody jako rozpuszczalnika. Uczniowie dowiedzieli się jaki jest związek pomiędzy budową cząsteczki wody a rozpuszczaniem się substancji w wodzie. W zgłębianiu tej wiedzy bardzo pomocne okazały  animacje cząsteczki wody,  a także symulacje rozpuszczania się substancji w wodzie.  Uczniowie, dzięki technologii informacyjno –komunikacyjnej oglądali otaczającą nas materię na poziomie atomów i cząsteczek. Multimedialny układ okresowy wspierał uczniów w dokładnym określeniu rodzaju wiązań w cząsteczce wody. Po takiej porcji wiedzy teoretycznej przyszła pora na działania praktyczne. Na drodze doświadczalnej, w oparciu o dopiero co zgłębioną widzę teoretyczną o budowie cząsteczce wody, można już było przewidywać czy dana substancja będzie miała budowę polarną. Dla chemika rozwijanie wyobraźni przestrzennej jest bardzo ważne i tu z pomocą przychodzą technologie informacyjno-komunikacyjne.

Konspekt lekcji chemii w klasie VII szkoły podstawowej

 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik

Małgorzata Potaczała

 

Cele nauczania

Uczeń:

       zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki wody (A),

       opisuje budowę cząsteczki wody (B),

       nazywa rodzaj wiązania występującego w cząsteczce wody (A),

       wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna (B),

       identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol (B),

       dzieli substancje na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, podaje ich przykłady (A),

       wyjaśnia, na czym polegają procesy rozpuszczania i mieszania (C),

       definiuje pojęcia: emulsja, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona, roztwór (A),

       określa, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem (C),

       wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie (A),

        przeprowadza doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałych w wodzie (C),

       porównuje rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i jonowych (D),

       zapisuje obserwacje i formułuje wniosek z przeprowadzonych doświadczeń (C).

Realizowane wymagania szczegółowe z podstawy programowej

Uczeń:

       opisuje budowę cząsteczki wody, […] (V. 1),

       projektuje i przeprowadza doświadczenia dotyczące rozpuszczalności różnych substancji w wodzie (V. 3),

       projektuje i przeprowadza doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałych w wodzie (V. 4).

Metody

       pogadanka,

       pokaz,

       laboratoryjna,

       praktyczna.

Materiały i środki dydaktyczne

       podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Nowa Era, Warszawa 2017,

       zbiór zadań dla szkół podstawowych, T. Kulawik, M. Litwin, S. Styka-Wlazło, Chemia w zadaniach i przykładach, Nowa Era, Warszawa 2017,

       Multiteka Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej,

       Flipbook Chemia Nowej Ery  dla klasy siódmej

       multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych, ukladokresowy.edu.pl,

 

         scholaris.pl – portal wiedzy dla nauczycieli - http://www.scholaris.pl/resources/run/id/64201

       http://www.scholaris.pl/resources/run/id/64198

         karty pracy dołączone do scenariusza,

       projektor multimedialny, laptop,

       odczynniki, szkło i sprzęt laboratoryjny: woda wodociągowa, woda wodociągowa zimna i gorąca, cukier, sól kuchenna, olej roślinny, statywy do probówek, probówki – po 6 na grupę, bagietki, łyżeczki

       zestaw do budowania modeli pręcikowo-kulkowych cząsteczek,

 

Przebieg lekcji:

1.    Nawiązanie do poprzednich lekcji i przypomnienie wiadomości. Nauczyciel zadaje pytania:

 Jakie właściwości ma woda?

     Symulacja Cząsteczka wody (Multiteka). Następnie zadaje pytanie:

Jak zbudowana jest cząsteczka wody? – uczniowie budują z modeli pręcikowych cząsteczkę wody. Zapisują na tablicy wzór sumaryczny i strukturalny wody.

Część właściwa:

 

1.    Podanie tematu lekcji oraz celu lekcji w języku ucznia:

Temat: Woda jako rozpuszczalnik - prezentacja slajd 1

Cel w języku ucznia:

Dowiem  się jaki jest związek pomiędzy budową cząsteczki wody a rozpuszczaniem się substancji w wodzie, a także jak temperatura, mieszanie i rozdrobnienie substancji wpływa na szybkość rozpuszczania substancji w wodzie.

2.    Budowa polarna cząsteczki wody:

     Jak zbudowana jest cząsteczka wody?

- Przypomnienie rodzajów wiązań w cząsteczkach związków chemicznych.

- Uczniowie ustalają rodzaj wiązania  w cząsteczce wody na podstawie różnicy elektroujemności - , ukladokresowy.edu.pl

 - Nauczyciel wyjaśnia, czym jest dipol, budowa polarna cząsteczki wody

Multiteka Chemia Nowej Ery animacja cząsteczka polarna.

Flipbook Chemia Nowej Ery  dla klasy siódmej str 166.

 

3.      Na czym polega rozpuszczanie?

Doświadczenie: Rozpuszczanie atramentu w wodzie (pokaz).

Fipbook str 166.

 

4.      Dlaczego nie wszystkie substancje rozpuszczają się w wodzie?

       Doświadczenie: Badanie rozpuszczania w wodzie substancji ( pokaz):

a)      opis: Do trzech zlewek wlej wodę, następnie dodaj: soli kuchennej, cukru, oleju:

b)     obserwacje: sól kuchenna, cukier i woda rozpuściły się wodzie, olej nie rozpuścił się.

Multiteka - animacja „ Dipol"

Multiteka – animacja „ Rozpuszczanie substancji o wiązaniu jonowym w wodzie"

c)      Wniosek uczniów: Substancje dzielimy na rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne w wodzie.

 

Multiteka - animacja „ Dipol"

Multiteka – animacja „ Rozpuszczanie substancji o wiązaniu jonowym w wodzie"

 

d)     W wodzie rozpuszczają się substancje o budowie polarnej, czyli takie, które posiadają w cząsteczce wiązania jonowe lub kowalencyjne spolaryzowane.

      „ Podobne rozpuszcza się w podobnym".

Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie tworzą roztwory – mieszaniny jednorodne.

Substancje które są cieczami i nie rozpuszczają się wodzie mogą tworzyć emulsje co oznacza, że jedna ciecz jest rozpuszczona w drugiej w postaci drobnych kropli np. majonez, musztarda, majonez.

5.      Od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie?

Nauczyciel dzieli uczniów na cztero- i pięcioosobowe grupy, przypomina zasady pracy w grupie, informuje o sposobie wykonywania zadań, sprawdzania ich poprawności i kryteriach oceny. Doświadczenia biegną zgodnie z kartą pracy dołączonej do konspektu. Uczniowie wykonują doświadczenie i uzupełniają z karty pracy.

 

Część podsumowująca

1.   Nauczyciel przekazuje uczniom swoje obserwacje dotyczące pracy grup i ocenia pracę na lekcji wszystkich uczniów.

Zad 1 /169 podręcznik. Flipbook

Zad 2/169 podręcznik  Flipbook

Zad 4/ 169 podręcznik  Flipbook
2018 - 100-LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


                                
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie