Oświadczenie do pobrania (35.50 kb)




 

Chojnów, dnia ……….…………………

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego syna/córki ………………………………………………………………………………… do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

 

 

                                     ……………………………..…………………..

czytelny podpis rodzica(prawnego opiekuna)

 

 

 

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie