„Czwórka" istnieje od 17 lutego 1986 roku. Wtedy to w nowej szkole naukę rozpoczęło 595 uczniów w 21 oddziałach. Pracę z dziećmi podjęło 41 nauczycieli. Na czele placówki, jako dyrektor, stanął długoletni nauczyciel, inspektor oświaty mgr Andrzej Przybysz, powołany do pełnienia tej funkcji już w 1985 r.

 

                                          

 

Dyrektor z wielkim entuzjazmem i wiarą dążył do zapewnienia dzieciom godnych warunków do nauki i samorealizacji. Przystąpił do gromadzenia sprzętu, pomocy naukowych i mobilizował rodziców do pracy przy porządkowaniu sal lekcyjnych. 1 lutego 1986 r. odbyła się pierwsza rada pedagogiczna, na której ustalono zadania dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi oraz powołano zastępcę dyrektora mgr Bogumiłę Cieślę, a potem panią Janinę Błaszczak. 17 lutego 1986 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowoczesnej szkole - jasnej, przestrzennej i upragnionej przez dzieci i rodziców nowego osiedla w Chojnowie.

 

                          

 

 1 września 1987r. w naszej szkole odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1987/1988. W dniach poprzedzających to święto oddano do użytku budynek mieszczący: bibliotekę, kuchnię, stołówkę, świetlicę oraz gabinety lekarskie. Sala gimnastyczna i przedszkole były jeszcze w budowie. 17lutego 1991r. szkoła przeżyła podniosłą uroczystość, obchodziła bowiem piątą rocznicę swej działalności. Mogliśmy już poszczycić się wieloma osiągnięciami dydaktycznymi i sportowymi naszych uczniów na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Wzbogaciliśmy się o salę gimnastyczną i komplet boisk. Kolejną ważną datą był dzień 31 maja 1991 roku. Wówczas szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka. Odtąd pełna nazwa szkoły brzmi : Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie. Od 1999r. szkoła przystąpiła do wdrażania pierwszego etapu reformy. Powstały wówczas dokumenty, które regulują działalność placówki i uwzględniają potrzeby edukacyjne dzieci w różnym wieku. Musieliśmy poradzić sobie z nowym wyzwaniem, jakie postawiła przed nami reforma. Właściwie wyprzedziliśmy ją nieco, bo już w październiku 1996 r. przystąpiliśmy do realizacji jednego z jej postulatów i wprowadziliśmy w naszej szkole elementy informatyki. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, a także chojnowskiemu „Dolpakartowi" udało nam się otworzyć pracownię komputerową. W związku z reformą nastąpiły zmiany programowe, kadrowe i organizacyjne. Z ośmioletniej szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Obecnie placówka liczy 27 oddziałów, w których uczy się 690 uczniów i zatrudnionych jest w niej 50 nauczycieli. Od roku 2003/2004 na stanowisko wicedyrektora szkoły została powołana pani mgr Beata Miler-Kornicka i  w 2004/2005 mgr Elżbieta Borysewicz. Kadra jest  wykształcona i doskonale przygotowana do pracy z dziećmi. Już 10 pedagogów zdobyło stopień nauczyciela dyplomowanego. Aby sprostać nowym standardom życia, w szkole systematycznie prowadzone są remonty i inwestycje, które poprawiają warunki pracy nauczycieli i uczniów. Wymieniono już kotłownię węglową na gazowo-olejową, stolarkę okienną na PCV, drzwi wejściowe, główne i boczne, wyremontowano dach oraz przeprowadzono kapitalny remont łazienek i sali gimnastycznej. Zaadaptowano też pomieszczenie na drugą w szkole pracownię internetową  oraz nowoczesne centrum multimedialne z funduszy EFS. Poza tym co  roku prowadzone są bieżące prace remontowe, które zmieniają oblicze naszej szkoły i czynią ją naprawdę funkcjonalną i nowoczesną. W roku 2008 baza szkoły wzbogaciła sie o kolejną pracownie komputerową z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzrósł poziom kształcenia z wykorzystaniem technologii informatycznej.

W drodze konkursu z dniem 1 września 2006 r   stanowisko dyrektora szkoły powierzono pani mgr Elżbiecie Borysewicz, którą wspiera w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności szkoły wicedyrektor mgr Beata Miler-Kornicka.

Opracowała

                                                                                                             mgr Bernarda Sypień

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie