ROK 2020

Przetarg Nieograniczony na artykuły żywnościowe na stołówkę szkolną przy SP nr 4 w Chojnowie.


data umieszczenia 30.07.2020 r. 


pliki do pobrania Ogłoszenie o przetargu na żywność - (32.00 kb)


Specyfikacja -  (128.00 kb)

Produkty mleczarskie -  (14.73 kb)

Różne produkty spożywcze - (21.46 kb)

Ziemniaki, warzywa, owoce - (14.67 kb)

Mięso i produkty mięsne - (48.00 kb)

Mrożonki - (13.40 kb)

Ryby mrożone -   (32.00 kb)

Oświadczenie o obowiązku podatkowym - (14.59 kb)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

ROK 2019


II Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku szkolnym przy ul. Konarskiego 4. 59 – 225 Chojnów

SP4.26.3.2019                                                       Chojnów,08 sierpnia 2019 r.

                                                                   

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

Ogłasza

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz.53, 730 )

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynku szkolnego  przy ul. Konarskiego 4    59 – 225 Chojnów.

Ogłoszenie nr 584127-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest;

Grażyna Paszkowska kierownik gospodarczy SP4 tel. 76  196 444

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Szkoły sp4.chojnow.eu oraz wywieszona w siedzibie Szkoły.

Termin składania ofert 14 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00 w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Beata Miler-Kornicka

 

 pliki do pobrania:
OGŁOSZENIE - (12.79 kb)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -(213.00 kb)
FORMULARZ OFERTY -(43.50 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 2 - (35.00 kb) 
ZAŁĄCZNIK NR 3- (35.50 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 4 -(35.00 kb)
ZAŁĄCZNIK NR 5 - (91.00 kb)


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - (15.41 kb)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT(15.76 kb)------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg Nieograniczony na artykuły żywnościowe na stołówkę szkolną przy SP nr 4 w Chojnowie.


data umieszczenia 24.07.2019 r. 

pliki do pobrania 

Ogłoszenie o przetargu na żywność (32.00 kb)

Specyfikacja -  (123.00 kb)

Produkty mleczarskie - (14.73 kb)

Różne produkty spożywcze(21.46 kb)

Ziemniaki, warzywa, owoce(14.67 kb)

Mięso i produkty mięsne(48.00 kb)

Mrożonki(13.40 kb)

Ryby mrożone  (32.00 kb)

Oświadczenie o obowiązku podatkowym(14.59 kb)WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI  - (18.21 kb)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT(48.00 kb)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           

Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku szkolnym przy ul. Konarskiego 4. 59 – 225 Chojnów


SP4.26.1.2019                                                        Chojnów,22 lipca 2019 r.                                                                   

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

Ogłasza

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz.53, 730 )

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynku szkolnym  przy ul. Konarskiego 4    59 – 225 Chojnów.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest;

Grażyna Paszkowska kierownik gospodarczy SP4 tel. 76  196 444

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Szkoły sp4.chojnow.eu oraz wywieszona w siedzibie Szkoły.

Przetarg odbędzie się 29 lipca 2019 r. o godz. 11 w gabinecie Dyrektora.

 

Dyrektor SzkołyPoniżej pliki do pobrania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (215.50 kb)
FORMULARZ OFERTY (36.50 kb)
OŚWIADCZENIE NR 1 (34.50 kb)
OŚWIADCZENIE NR 2 (35.50 kb)
UMOWA (90.50 kb)
WYKAZ (35.00 kb)
ZOBOWIĄZANIE (35.50 kb)


Odpowiedź z dnia 24.07.2019 r. do pytania dot. SIWZ (13.42 kb)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-  (PLIK DO POBRANIA)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU(plik do pobrania)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

         ARCHIWUM

2018/2019

Przetarg Nieograniczony na artykuły spożywcze na stołówkę szkolną przy SP nr 4 w Chojnowie.

14.09.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu na żywność - (30.00 kb)

Specyfikacja - (128.50 kb)


Produkty mleczarskie(16.42 kb)

Różne produkty spożywcze - (19.83 kb)

Ziemniaki, warzywa, owoce - (13.64 kb)

Mięso i produkty mięsne - (40.50 kb)

Mrożonki - (15.39 kb)

Pieczywo i wyroby piekarskie - (14.07 kb)

Ryby mrożone -   (31.50 kb)

Oświadczenie o obowiązku podatkowym -(14.59 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie